Skip to main content
Category

Nyheter

Månadens medlemsföretag – Sundfrakt

By Nyheter

Källa: Handelskammaren Mittsverige Text av Olivia Åsberg

”Genom att vara medlem i Handels­kam­maren har vi möjlighet att vara aktiv i frågor och forum som rör närings­livets behov och utvecklingen av regionens infra­struktur.”


Sundfrakt är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag lokaliserade i Västernorrland. Sundfrakt tillhör Sundfraktgruppen som består av ca 120 bolag där vi sysselsätter mer än 500 personer. Vi levererar kundanpassade, konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara produkter och tjänster inom ett flertal områden. Däribland bygg- och anläggning, industri, skog, miljötransport samt farligt gods.

– Lotta Björnberg, hållbarhetschef

Vad är det som är unikt med Sundfrakt som skapar framgång?

– Vi är ett väletablerat bolag med lång erfarenhet inom våra uppdragsområden, vilket vi kombinerar med en stark framtidstro och ett omställningsarbete för att bidra med hållbar utveckling i branschen.
Ett exempel är vårt initiativ till att ta fram ett erbjudande som vi kallar medaljsystemet. I och med det kan du som kund själv bestämma hur klimatsmart en beställd transport ska vara. Det gör du genom att välja mellan guld-, silver- och bronstransport. Väljer du ett av dessa alternativ är du garanterad en klimatsmart frakt. Sedan kan vi, genom vårt uppföljningssystem, snabbt och enkelt ge återkoppling på en utförd transport.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Vi vill bidra till en hållbar utveckling för samhället och näringslivet. Genom att vara medlem i Handelskammaren har vi möjlighet att vara aktiv i frågor och forum som rör näringslivets behov och utvecklingen av regionens infrastruktur. Samtidigt kan vi bidra med vår kompetens i frågor om framtidens logistik och transporter. Tillsammans skapar vi hållbar utveckling i regionen!

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

– Vi genomgår just nu en förändringsresa där digitala verktyg och moderna arbetssätt står i fokus. Vi behöver skapa bättre och effektivare digitala flöden som, i kombination med insamling av relevant data, gör det möjligt för oss att skapa säkrare prognoser och nya affärer.

Besök på solcellsdriven vätgastanksstation

By Nyheter

Igår var Sundfrakt på studiebesök via TRB på världens första solcellsdrivna vätgastanksstation i Mariestad.


Mariestad är först ut i världen med att öppna en sådan station som själv producerar sin vätgas genom solceller.

Solcellen driver en apparat som spjälkar vatten till vätgas och syrgas som sedan lagrar vätgasen i tankar intill macken, det gör det möjligt att tanka vätgas även om solen inte skiner och under vinterhalvåret. Stationen har även en vätgasdriven bränslecell som ger både el och värme. Idag klarar stationen upp till 20 tankningar per dygn då den är byggd för test och demonstration.

Mariestad satsar även på att bygga en förskola som ska få sin energi med hjälp av samma teknik.

Tack för ett inspirerande studiebesök!

Vår arbetsmiljövecka – Gåva till Vi-skogen

By Nyheter

Vår arbetsmiljövecka resulterade i, förutom att vi hade trevligt tillsammans, en förbättrad motionsnivå för gruppen som helhet och en gåva till Vi-skogen


Innan jul körde vi i Sundfraktgruppen arbetsmiljövecka. Via We+ fick alla en utmaning att komma igång med motionen och tillsammans peppa lagkamrater till en förbättrad hälsa.

Hela Sundfraktgruppen bidrog till en förbättrad motionsnivå med hela 52% från utgångsläget. Det vinnande laget valde att skänka sin vinst till Vi-skogen.

Läs mer om hur du kan klimatkompensera via Vi-skogen:
https://viskogen.se/klimatkompensation

Julhälsning från Sundfraktgruppen

By Nyheter

Julen börjar närma sig och verksamhetsåret 2019 är snart slut.


Året som gått har bjudit på en hel del. Framförallt har året bjudit på mycket arbete vilket också syns på den goda omsättning som moderbolaget uppvisar. Vi verkar i en region med många både stora och små infrastrukturprojekt som har ett direkt behov av Sundfraktgruppens tjänster och produkter. Under året har vi också tagit viktiga steg för att säkra framtiden genom bl.a. uppstart av byte av vårt affärssystem samt förvärv av industrispåret i Söråker. Vi står väl rustade inför 2020 som förväntas bli ett år med fortsatt god efterfrågan av våra tjänster och produkter inom anläggning och material. Men vi kan också med tillförsikt se fram emot att kunna lansera fler sammansatta lösningar inom Sundfraktgruppen samt att vi har tydliga expansionsmål.

Vi i Sundfraktgruppen vill nu önska Er en fin jul med förhoppningsvis lite vila och tid för nära och kära. Vi vill även passa på att tacka alla för ett fantastiskt 2019, nu ser vi fram emot 2020 och de utmaningar som väntar tillsammans med Er.

Sundfraktgruppen organiserar för förbättrad kommunikation

By Nyheter

Det blir allt viktigare med en tydlig och bra kommunikation samt att företag och organisationer lägger fokus på frågorna.


Sundfraktgruppen tillsätter fr.o.m. 1 januari 2020 en kommunikationschef som skall ansvara för Sundfraktkoncernens kommunikation.

Funktionen kommer vara direkt underställd vd för moderbolaget Sundfrakt AB och vara koncernövergripande. God kommunikation, såväl externt som internt, är en av grundstenarna för att möjliggöra för Sundfraktgruppen och dess delägare att växa och utvecklas. Genom kommunikation skapas förutsättningar för att attrahera fler affärer delägare samt medarbetare.

Therese Jansson kommer tillträda tjänsten som kommunikationschef. Therese har internrekryterats och är ett gott exempel på hur man kan utvecklas inom en organisation genom hårt och idogt arbete. Stort fokus i rollen kommer ligga på ett strategiskt kommunikationsarbete där de digitala kanalerna är det självklara valet.

– Det är av yttersta vikt för oss att följa med i utvecklingen kring viktiga frågor som kommunikation, hållbarhet och digitalisering. Detta är därför ett steg i att möjliggöra såväl en effektivare kommunikation som en mer samlad bild över det vi kommunicerar i såväl stort som smått, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

Sundsvall 2019-11-15 Sundfrakt AB
Markus Sundström VD
Kontaktuppgifter:
Markus Sundström
Tfn: 060–180181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Sundfraktgruppen, en koncern med starkt samarbete!

By Nyheter


Sundfraktgruppen levererar komplexa sammansatta lösningar med ett stort fokus på en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Sundfraktgruppen har nu tagit ytterligare ett steg för att utveckla sådana lösningar genom Fredrik Berggren som tillträder 1 mars 2020 som fastighetsutvecklare både för Sundfrakt och Delta Terminal.


Sundfraktgruppen består bland annat av Sundfrakt AB samt Delta Terminal AB. Tillsammans erbjuder bolagen stora möjligheter för bland annat maskin- och logistiktjänster kopplat till Sundfraktgruppens fastigheter och infrastruktur. Allt sker med fokus på en hållbar framtid.
I och med Fredriks anställning skapas en koncernövergripande roll för ett närmare och därmed starkare samarbete vilket gör att bolagen kommer kunna vara mer proaktiv och presentera smarta sammansatta lösningar till koncernens kunder samt skapa nytta för Sundfraktgruppen som helhet. Fredrik kommer arbeta med att förädla Sundfraktgruppens fastigheter i syfte att skapa bättre och mer hållbara affärer med fastigheterna som viktigt verktyg för främst Sundfrakt och Delta Terminal.

”Sundfraktgruppen är en logistikkoncern med stort fokus på hållbarhet och smarta logistiklösningar. För att vi skall ha möjlighet att utveckla vårt erbjudande mot marknaden och nyttja de fastigheter vi äger på ett smart sätt så kommer Fredrik fungera i en koncernövergripande roll med stort fokus på affärsutveckling. Vi ser med spänning fram emot att ta nästa steg i våra affärer och önskar Fredrik varmt välkommen till Sundfraktsfamiljen, säger Markus Sundström VD Sundfrakt AB”

”Vi har succesivt ökat vårt fastighetsbestånd i Söråker och äger idag större delen av industriområdet med tillhörande hamn och järnvägsspår, som ansluter till Ådalsbanan. Marknaden är i ständig förändring och vi ser både mer sammansatta och mer intermodala transportlösningar framför oss. Fredriks roll som fastighetsutvecklare och erfarenhet av smart logistik kan hjälpa Sundfraktgruppen att erbjuda fler attraktiva logistiklösningar för regionens näringsliv, säger Johan Stén VD Delta Terminal AB”

För ytterligare information, kontakta:
Markus Sundström, vd Sundfrakt, 070-2595181/ markus.sundstrom@sundfrakt.se
Johan Stén, vd Delta Terminal AB, 070-5553259/ johan.sten@deltaterminal.se

Sundfrakt kan vinna årets Miljöstrategipris 2019!

By Nyheter

Sundfrakt är en av finalisterna och kan vinna årets Miljöstrategipris som kommer delas ut på Miljöstrategidagarna 6 november på Quality Hotel Globe, Stockholm.


I år har det varit rekordmånga nominerade till Miljöstrategipriset som premierar en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats väl i verksamheten.

Miljöstrategidagarna är en konferens som hålls 6-7 november på Quality Hotel Globe i Stockholm och har fokus på hållbarhet med sikte på framtiden. Under dessa dagar ges tillfälle att träffa experter, nätverka och dela erfarenhet mellan kollegor för dem som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Första Miljöstrategipriset delades ut 2015 och i år får vinnaren, förutom äran att vinna, en statyett skapad av konstnären Helena Byström.
Vinnaren tilldelas även ett diplom och en vinstsumma på 10 000 kr.

För att vinna priset krävs att följande kriterier är uppfyllda:

”Det vinnande bidraget har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagaren kan vara en verksamhet, grupp eller förening.”

”Vi lever i en tid där transporterna är samhällets blodomlopp och eftersom transportbranschen har en sådan central roll i samhället gäller det att vi tar en av världens stora utmaningar, klimatet, på allvar och jobbar för en bättre framtid.
Nomineringen av Miljöstrategipriset är för Sundfraktgruppen ett kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete gör skillnad där det behövs. För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder göra verkstad av hållbarhetsarbetet idag samtidigt som vi har en tydlig strategi för hur vi skall vara fortsatt hållbara i framtiden.”
-Markus Sundström VD Sundfrakt AB.

Sundfrakts hållbarhetsarbete är ständigt i fokus, för att ett hållbart företagande är viktigt och det är även viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen.
Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därför aktivt med att förminska utsläppet av växthusgaser orsakade av vår fordonsflotta.

Vi i Sundfraktgruppen har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till våra kunder. Där kunden själv kan välja hur klimatsmart transporten ska vara genom tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Genom att välja ett av dessa alternativ kan vi garantera en klimatsmart transport. Därefter kan vi genom våra uppföljningssystem snabbt och enkelt ge återkoppling på utförd transport.

”Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår vision samt våra åtaganden inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
En tydlig riktning i vår strategi är att det vi gör ska bidra med ett värdeskapande, även värden som ligger utanför de finansiella ramarna. Ett långsiktigt värdeskapande för vår verksamhet handlar naturligtvis om att ständigt försöka hitta bättre lösningar som minskar på utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen men också att vi är med och utvecklar ett samhälle där människors värde och behov är i centrum.”
-Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB.

Bland de övriga nominerade finns bland annat Returpack, ICA Gruppen och JM AB. Läs mer om Miljöstrategidagarna samt Miljöstrategipriset på Miljö & Utvecklings hemsida Miljö & Utveckling.

Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta antingen Lotta eller Markus.
Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB, 060-180 125, lotta.bjornberg@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 060-180 181, markus.sundstrom@sundfrakt.se

Sundfrakt vill visa vägen

By Nyheter

Publicerat 23 SEP 2019 på fairtransport.se

”Vår vision är att visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Fair Transport visar att vårt hållbarhetsarbete inte bara är tomma ord. Sedan har vi valt att plussa på fler åtaganden”, säger Markus Sundström, VD på Sundfrakt.

Sundfrakt är ett av landets största maskin- och logistikföretag. Det innebär ansvar, vilket genomsyrar verksamheten. På det sättet adderar Fair Transport värde till varumärket.

”Utan transporter kan inte andra branscher och företag fungera. Att arbeta medvetet i alla led gör stor skillnad för samhället. Därför inkluderar vi alla aspekter av hållbarhet. Det är bra att Fair Transport synliggör branschens minimikrav.”

På Sundfrakt kan transportköparna till exempel välja hur klimatsmart transporten ska vara. Guld, silver och brons indikerar val av fordon och drivmedel. Guld garanterar 85 procent CO-reduktion. Klassificeringen gör det enklare att diskutera kostnader och hållbarhet med kunderna.

”Fler och fler blir medvetna om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och miljögifter. Kravbilden från transportköpare kommer att vara lika basalt som smör och bröd. Inom några år är det även självklart för slutkonsumenter att välja sunda transporter.”

Branschen bubblar av lösningar för klimat och miljö. Förarlösa fordon testas förnyelsebara drivmedelsvarianter tas fram. Samtidigt förfinas tekniken för att ge smartare maskin- och logistiklösningar.

”Att erbjuda expertis i dessa ofta komplexa frågor är en uppskattad service. Vi underlättar för köparna att följa hållbarhetspolicys. De har ofta sina visioner. Med vår service når de sina mål och visioner. Vi ställer om mot miljö- och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Vi månar om miljön och möter branschens krav genom att utveckla förnyelsebara drivmedel och uppdaterar fordonsflottan mot bättre miljöprestanda”

Sundfrakt arbetar förebyggande när det handlar om socialt ansvarstagande.

”Ofta landar vi i problematiken med brist på lastbilsförare. Hur ska vi öka branschens attraktionskraft? Vår ingång är socialt ansvarstagande, så vi fokuserar på utbildningar och visar vad som krävs och vad man får om man väljer yrket.”

Se hur du sätter ditt företaget på kartan över seriösa åkeriföretag. Fair Transport

Projektansvarig till Härnösandskontoret / Tjänsten tillsatt

By Nyheter

Sundfrakt växer, kom och väx med oss!

Sundfrakt söker nu en Projektansvarig till vårt lokalkontor i Härnösand. Tjänsten fokuserar på de längre kontrakt vi har som underentreprenör på gatuentreprenaden åt Härnösands kommun och på driftsområde Kramfors åt Trafikverket. Svevia är huvudentreprenör i båda de nämnda projekten och därmed vår beställare. Båda de projekten består huvudsakligen av vinterväghållningsuppdrag och tillhandahållande av anläggningsmaskiner och lastbilar för väg-och gatuarbeten. Erfarenhet från det området är ett stort plus, då du kommer att jobba mycket med våra beställare i de uppdragen. Vi ser gärna en bakgrund som t.ex. arbetsledare inom anläggningsbranschen. Men även en liknande bakgrund kan fungera. Du behöver för övrigt vara lyhörd, flexibel och redo att jobba hårt för våra anslutna lastbils- och maskinägares bästa.

Om du vill vara med på vår resa så skickar du din ansökan innehållande personligt brev och cv till christian.wasell@sundfrakt.se

Läs mer om tjänsten