Skip to main content

Logistik & Miljö

AO Logistik & Miljö

Inom vårt affärsområde Logistik & Miljö hanterar vi allt från våra återvinningsuppdrag, vilka innefattar bland annat pant, papper, glas och järn till skogsprodukter samt transport av livsmedel, biobränslen och specialtransporter.

Sundfrakt har stor erfarenhet av transport och logistiklösningar som kräver specialbyggda fordon för extremt långa, höga eller breda transporter. På våra fjärrbilar transporterar vi allt från kylda matvaror till byggmaterial och produkter från skogen.

Vi kan hantera de flesta uppdrag, såväl in- som utrikestransporter och har möjlighet att arbeta intermodalt genom vårt dotterbolag Delta Terminal AB i Söråker, som bedriver hamn med egen järnvägsanslutning och har närheten till både europaväg och flyg. Tillsammans skapar vi sammansatta logistiklösningar som ger ett ökat värde för dig som kund.

Vi utför distributionsuppdrag och genom våra lokaliseringar i Söråker och Sundsvall kan vi erbjuda effektiv terminal- och lagerhantering. Detta möjliggör mer avancerade lösningar som exempelvis tredjeparts- och citylogistik.

Du som kund kan vara med och påverka och bidra till en hållbar framtid med hållbar logistik genom våra klimatsmartare transporter.

» Kontakta oss
» Kontakta specialtransporter

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Klimatsmartare Transporter