Skip to main content

Anläggning

AO Anläggning

Från våra kontor i Sundsvall, Härnösand, Fränsta och Söderhamn erbjuder vi tjänster inom ett stort geografiskt område där vi har många fordon och maskiner som ger dig som kund effektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi har även möjlighet att utföra arbeten inom övriga delar av landet.

Inom vårt affärsområde Anläggning utför vi även mindre entreprenader, schaktning, fiberprojekt med mera och levererar sand, grus, bergkross och andra typer av material i samarbete med bland annat dotterbolaget Åkerigrus i Sundsvall AB.
Vinterväghållning är stort inom affärsområdet och Sundfrakt har idag historiskt många uppdrag.

Affärsområdet har inom de senaste åren startat en tillväxt- och utvecklingsresa och är nu kanske den viktigaste spelaren hos de flesta stora aktörerna i infrastrukturbranschen i regionen som anläggning verkar inom. Anläggning växer och har som mål att ytterligare växa geografiskt och närvara på en ännu större marknad än historiskt tidigare.

Affärsområdet arbetar nära dotterbolaget Åkerigrus i Sundsvall AB genom våra transporter av grus och schakt. Vi har många fordon och maskiner som ger våra kunder effektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi kan det mesta!

» Kontakta oss 
» Gör dina logistikbehov klimatsmartare

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Klimatsmartare Transporter