Skip to main content

Om Sundfrakt

Vision och affärsidé

Vår vision – genom engagemang, glädje och att vara lyhörd ska vi visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Sundfrakts affärsidé – proaktivt ska vi tillsammans med våra kunder se till att vi levererar klimatsmarta logistik- och maskintjänster samt produkter med hög kvalitet.

Värdegrund

Genom en värdebaserad kultur där vi lever våra värdeord ser vi till att attrahera rätt kompetens som bidrar till att skapa ett attraktivt varumärke för våra intressenter.

Glädje – att skapa och sprida god stämning som ger ökad trivsel och bidrar till ett större engagemang.

Engagemang – att vilja vara med och bidra till kontinuerlig effektivisering för att nå gemensamma mål tillsammans.

Lyhörd – att se, höra och förstå sin omvärld och utifrån det skapa hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Om oss

Sundfrakt erbjuder allt från enklare transport- och logistikuppdrag till helhetserbjudande för mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har vår kärnverksamhet inom transport och logistik med kompletterande verksamheter som stärker affären och erbjudandet till kund samt skapar förutsättningar för hållbar logistik.

Koncernen inkluderar:

  • Alltank AB – bränslebolag med eget stationsnät med cirka 30 stationer.
  • Åkerigrus AB – Sundsvalls mest centrala grustäkt.
  • Delta Terminal AB – Ett logistiknav med egen hamn, järnvägs­anslutning och med närhet till såväl europaväg som flygplats. Logistiknavet har även fastigheter med möjligheter till stuv och omlastning.

I nära samarbete inom Sundfraktgruppen löser vi de mest komplexa logistiska behov med hög kvalitet och stort fokus på hållbar utveckling.

Organisation
Delägarskap
Jobba hos oss
Allmänna villkor
Sponsring
Dokumentbank