Skip to main content

Om Sundfrakt

Vision & affärsidé

Vår vision är att genom vårt engagemang, glädje och genom att vara lyhörd ska vi visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Sundfrakts affärsidé är att vi proaktivt tillsammans med våra kunder tillse att vi levererar klimatsmarta logistik- och maskintjänster samt produkter med hög kvalitet såväl idag som imorgon.

Värdegrund

Genom en värdebaserad kultur där vi lever våra värdeord ser vi till att attrahera rätt kompetens som bidrar till att skapa ett attraktivt varumärke för våra intressenter.

Glädje – Att skapa och sprida god stämning som ger ökad trivsel och bidrar till ett större engagemang.

Engagemang – Att vilja vara med och bidra till kontinuerlig effektivisering för att nå gemensamma mål tillsammans.

Lyhörd – Att se, höra och förstå sin omvärld och utifrån det skapa hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Om oss

Sundfrakt erbjuder allt från enklare transport- och logistikuppdrag till helhetserbjudande för mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har vår kärnverksamhet inom transport och logistik med kompletterande verksamheter som stärker affären och erbjudandet till kund samt skapar förutsättningar för hållbar logistik.

Koncernen inkluderar bränslebolag med eget stationsnät om cirka 30 stationer, Sundsvalls mest centrala grustäkt, ett logistiknav i och med egen hamn med egen järnvägs­anslutning och närhet till såväl europaväg som flygplats och fastigheter med stuv- och omlastnings­möjligheter. I nära samarbete inom Sundfraktgruppen löser vi de mest komplexa logistiska behov med hög kvalitet och stort fokus på hållbar utveckling.

Organisation
Delägarskap
Jobba hos oss
Allmänna villkor
Sponsring
Dokumentbank