Skip to main content

Grus & Ballast

Åkerigrus i Sundsvall

Genom vår centralt belägna bergtäkt i Bosvedjan, Sundsvall, erbjuder vi dig som kund ett stort utbud av olika fraktioner så som exempelvis makadam, bergkross, stenmjöl och grus.

Vi förädlar berg till ballast, vilket har ett stort användningsområde inom exempelvis betong, asfalt, väg och husbyggnader. Utöver det kan vi även erbjuda jord och asfaltskross. Dessutom återvinner vi asfalt, betong, schaktmassor med mera på området. Sundfraktgruppen kan även driva verksamhet på uppdrag.

Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för strukturerad och effektiv drift. Tillsammans med Sundfrakt levererar vi det material du behöver med höga krav på miljö och säkerhet.

» Kontakta oss

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Klimatsmartare Transporter