Skip to main content

Klimatsmartare transporter

Sundfrakts klimatsmartare transporter

För oss är Hållbar logistik att ta ansvar. Vi utvärderar kontinuerligt såväl våra uppdrag som verksamhet utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling, vilka är ekonomisk, miljömässig och social.

I och med den kärnverksamhet vi har i Sundfraktgruppen och vårt ambitiösa mål om att minska utsläppen med 70 % till 2026 jämfört med 2010 är frågan om klimatsmartare transporter något som ligger oss varmt om hjärtat. Genom våra Guld-, Silver- och Brons-transporter har vi tagit fram ett unikt och enkelt erbjudande för våra kunder där de själva kan välja hur klimatsmart transporten ska vara, vilket går i linje med TRB klimatprotokoll. Syftet med konceptet Klimatsmartare transporter är att bidra till en beteendeförändring genom att göra det enkelt för kunden att välja en transport med lägre klimatavtryck. Vårt mål är att främja den hållbara omställningen genom att erbjuda Silver- och Guldtransporter vilka ger en högre CO2-reduktion.

Genom att använda verktyget SÅ Klimat Calc erbjuder vi våra kunder utsläppsredovisning på utförda transporter. Verktyget underlättar för bland annat transportörer och transportköpare att följa uppdragens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Vilket ger dig som kund ett bra underlag för ert hållbarhetsarbete.

Vi erbjuder även dig som kund att klimatkompensera den kvarvarande miljöpåverkan från utfört uppdrag genom vårt samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner.

Sundfrakt Guld

Minst 85% CO2-reduktion*

Sundfrakt Silver

Minst 40% CO2-reduktion*

Sundfrakt Brons

Minst 30,5% CO2-reduktion* (från 2022)

*Reduktion mot Standardvärde EU-fossil enligt RED, alternativt Standardvärde enligt förordning 2018:195 (reduktionsplikt) alternativt Standardvärde enligt tilläggsdirektiv 2015/652 baslinje för fossil bensin & diesel.

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Klimatsmartare Transporter

Nyfiken på att få veta mer om vårt koncept Klimatsmartare transporter?

» Kontakta oss 

Besök:
» Hållbarhetsarbete
» Hållbarhetsredovisning

← Tillbaka till Hållbar omställning