Skip to main content

Hållbar logistik

Sundfraktgruppen har lagt en tydlig plan för framtiden, där vi bland annat ska minska våra utsläpp med 70 % till 2026 (jmf. 2010) och vara klimatneutrala redan 2035, genom att ställa om verksamheten och leverera långsiktig hållbara logistik- och maskintjänster. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden. Därför har vi på Sundfrakt AB tillsammans med TRB Sverige formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll med den gemensamma målbilden att vara klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Hållbart företagande är viktigt och det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt vi gör, från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därmed aktivt med att minska CO2 utsläppen från vår fordonsflotta. Läs mer i vår miljöpolicy.

Sundfraktgruppen har lagt en tydlig plan för framtiden, där vi bland annat ska minska våra utsläpp med 70 % till 2026 (jmf. 2010) och vara klimatneutrala redan 2035, genom att ställa om verksamheten och leverera långsiktig hållbara logistik- och maskintjänster. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden. Därför har vi på Sundfrakt AB tillsammans med TRB Sverige formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll med den gemensamma målbilden att vara klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Hållbart företagande är viktigt och det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt vi gör, från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därmed aktivt med att minska CO2 utsläppen från vår fordonsflotta. Läs mer i vår miljöpolicy.

Bilen, Bränslet & Beteendet
Omvärlden och klimatfrågan
Hållbara ställningstaganden
Uppförandekoden
Säkerhet och kvalitet
Miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet
Framtiden med hållbar logistik
Kontakta oss

←  Tillbaka till Hållbar omställning