Skip to main content

Vi är Sundfraktgruppen

Foto – Ryno Quantz

Vi är Sundfraktgruppen

Sundfrakt AB är moderbolaget i koncernen

Vi levererar efter devisen: Rätt fordon, rätt utrustning, rätt chaufför, rätt plats, rätt tid till rätt pris.

Sundfrakt AB

– Transport och logistikbolag med fokus på hållbarhet och digitalisering i affärerna

Sundfrakt är det bolag där vi bedriver vår kärnverksamhet, transport och logistik. Sundfrakt är en av Sveriges största logistikcentraler och verkar inom områdena Logistik & Miljö, Tank & Bulk samt Anläggning.

» Vårt utbud

Sundfrakt AB

– Transport och logistikbolag med fokus på hållbarhet och digitalisering i affärerna

Sundfrakt är det bolag där vi bedriver vår kärnverksamhet, transport och logistik.

Sundfrakt är en av Sveriges största logistikcentraler och verkar inom områdena Logistik & Miljö, Tank & Bulk samt Anläggning.

» Vårt utbud

Alltank AB

– Yrkesförarens naturliga val

Alltank är Sundfraktkoncernens helägda dotterbolag med försäljning av fordonsbränslen, smörjmedel och bilkemiska produkter med stort fokus på förnybara drivmedel.

» Alltank.se

» Läs mer

Sundfraktgruppen har en omfattande försäljning av drivmedel med hög CO2-reduktion som sker genom det egna stationsnätet vilket omfattar cirka 30 obemannade tankstationer anpassade för tankning av tunga fordon.

På våra stationer kan våra kunder bland annat fylla tanken med HVO, RME100 och biobränslen med lägre koldioxidutsläpp än vanlig standarddiesel. Genom samarbetet med TRB Sverige AB där Sundfrakt genom Alltank är delägare kan vi även erbjuda våra kunder ett rikstäckande stationsnät med över 100 stationer där både Alltanks tankapp och tankkort fungerar. Övrig försäljning inom bolaget sker genom bulkförsäljning och i våra fyra egna butiker i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Hoting där vi bland annat säljer smörjmedel och kemtekniska produkter av hög kvalitet.

» Alltank.se
» Ansök om tankkort

Åkerigrus i Sundsvall AB

– Grus och ballast

Sundfraktgruppens helägda dotterbolag Åkerigrus bedriver Sundsvalls mest centrala bergtäkt i Bosvedjan, Sundsvall.

» Åkerigrus.se

» Läs mer

Åkerigrus erbjuder ett stort utbud av olika fraktioner så som exempelvis makadam, bergkross, stenmjöl och grus med mera. Vi förädlar berg till ballast som har ett stort användningsområde och används exempelvis till betong, asfalt, väg och husbyggnader. Utöver detta kan vi erbjuda jord och asfaltskross.

Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för strukturerad och effektiv drift. Åkerigrus bedrivs med höga krav på miljö och säkerhet. På bergtäkten i Bosvedjan i Sundsvall återvinner vi även asfalt, betong, schaktmassor med mera.

» Åkerigrus.se

Åkerigrus i Sundsvall AB

– Grus och ballast

Sundfraktgruppens helägda dotterbolag Åkerigrus bedriver Sundsvalls mest centrala bergtäkt i Bosvedjan, Sundsvall.

» Åkerigrus.se

» Läs mer

Åkerigrus erbjuder ett stort utbud av olika fraktioner så som exempelvis makadam, bergkross, stenmjöl och grus med mera. Vi förädlar berg till ballast som har ett stort användningsområde och används exempelvis till betong, asfalt, väg och husbyggnader. Utöver detta kan vi erbjuda jord och asfaltskross.

Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för strukturerad och effektiv drift. Åkerigrus bedrivs med höga krav på miljö och säkerhet. På bergtäkten i Bosvedjan i Sundsvall återvinner vi även asfalt, betong, schaktmassor med mera.

» Åkerigrus.se

Delta terminal AB

– Intermodal hamn

Sundfrakts helägda dotterbolag Delta Terminal  bedriver hamn- och stuveriverksamhet i Söråker i Timrå kommun där bolaget äger större delen av Söråkers industriområde.

» Deltaterminal.se

» Läs mer

Delta Terminal erbjuder unika logistiklösningar för såväl större som mindre företag. Genom ett unikt strategiskt läge mitt i Sverige ges kunden enkel access till lokala, nationella och internationella marknader. Ingen annanstans i Sverige finns hamn, järnväg, europaväg och flygplats så nära varandra. Området i Söråker inrymmer stora och lättillgängliga lagrings- och terminalytor. Dessa förutsättningar gör det möjligt att skräddarsy och anpassa logistiklösningar som passar alla kunder och behov.

» Deltaterminal.se

TRB Sverige AB

– med kunskap som drivkfraft

Genom vårt delägarskap i TRB driver vi hållbarhetsfrågorna inom vår bransch framåt på ett nationellt plan tillsammans med övriga delägare.

» TRB.se

» Läs mer

Sundfraktgruppen för ett aktivt hållbarhetsarbete sedan fler år tillbaka där vår hållbara omställning blir en självklar del av vår verksamhetsplan för en hållbar framtid med hållbar logistik. Vi har signerat TRB klimatprotokoll (2021) och skrev då under på att vi tillsammans ska ställa om med målet om en klimatneutral fordonsflotta redan 2035.

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

» TRB.se

TRB Sverige AB

– med kunskap som drivkfraft

Genom vårt delägarskap i TRB driver vi hållbarhetsfrågorna inom vår bransch framåt på ett nationellt plan tillsammans med övriga delägare.

» TRB.se

» Läs mer

Sundfraktgruppen för ett aktivt hållbarhetsarbete sedan fler år tillbaka där vår hållbara omställning blir en självklar del av vår verksamhetsplan för en hållbar framtid med hållbar logistik. Vi har signerat TRB klimatprotokoll (2021) och skrev då under på att vi tillsammans ska ställa om med målet om en klimatneutral fordonsflotta redan 2035.

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

» TRB.se

Besök Sundfraktgruppens  utbud