Skip to main content

Tank & Bulk

AO Tank & Bulk

Sundfrakt är specialist på trygga och säkra transportlösningar av farligt gods. Vi transporterar kemikalier, petroleum och pulverprodukter i bulk. Våra uppdrag sträcker sig över de nordiska länderna och i vissa fall även till och från övriga Europa. Inom Tank & Bulk har vi transporter inom två huvudområden, kemtransporter och petroleumtransporter.

Vår petroleumsida har de senaste åren vuxit kraftigt och vi är nu den största transportören av petroleumprodukter i Mellansverige. På vår kemsida har vi lång erfarenhet och är en aktör att räkna med för transporter av flytande såväl som bulk över hela Sverige. Vi utför våra uppdrag med dedikerade fordon men även i ekipage med möjlighet för samlastning, vilket möjliggör för en hållbar logistik där vi minimerar andelen tomma mil för att istället gå så lastade så mycket som möjligt i båda riktningarna. Detta gynnar både miljön och ekonomin. Vi arbetar nära och gemensamt med vårt dotterbolag Alltank AB som har ett stort fokus på förnyelsebara drivmedel.

Säkerhets- och miljöarbetet är mycket viktigt och vi arbetar kontinuerligt med kompetens och säkerhet i våra processer, vilket gör att våra kunder alltid kan känna sig trygga.

Du som kund kan vara med och påverka och bidra till en hållbar framtid med hållbar logistik genom våra klimatsmartare transporter.

» Kontakta tank
» Kontakta petroleum

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Klimatsmartare Transporter