Skip to main content

Vårt utbud i Sundfraktgruppen

Hållbar logistik

Sundfraktgruppen erbjuder allt från enkla transporter till komplexa och sammansatta logistiklösningar anpassad efter kundens behov och med hållbarhet i fokus.

Vårt erbjudande innefattar maskin- och logistiklösningar, grus- och fyllnadsmaterial, förnyelsebara driv- och smörjmedel, hamn och stuveri, terminalhantering, lager, lokaler och uppställningsplatser.

Vi levererar efter devisen: Rätt fordon, rätt utrustning, rätt chaufför, rätt plats, rätt tid till rätt pris.

» Mer om SFG

Sundfrakt verkar för transport- och maskinuppdrag som tillsammans med Sundfraktgruppen som helhet erbjuder allt från enkla till komplexa logistiska helhetslösningar. Vi för en aktiv utveckling av våra tjänster och produkter i syfte att agera proaktivt mot våra kunder som ger mervärden och skapar hållbar logistik. Fokus är kvalitet och en ökad försäljning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi erbjuder transport och logistiktjänster inom de tre affärsområdena Tank & Bulk, Logistik & Miljö samt Anläggning.

Sundfraktgruppen har lösningar inom såväl bygg och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods och har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods. Inom Sundfraktgruppen har vi eget bränslebolag med fokus på förnybara produkter och hög CO2-reduktion, egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor samt äger och driver egen hamn med järnvägsanslutning i Söråker.

Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering, hos oss kan du hyra både lokaler och uppställningsplatser. Vi har även egen redovisningsbyrå som erbjuder allt från enklare ekonomiuppdrag till skräddarsydda helhetslösningar med hög kvalitet.

Tillsammans är vi 120 bolag, sysselsätter omkring 600 personer och disponerar över 300 maskiner och fordon med olika storlekar och funktionalitet. Detta i kombination med terminaler som har tillgång till europaväg, hamn, järnväg och flyg ger oss stor flexibilitet. Tillsammans ska alla inom Sundfraktgruppen, både koncernbolagen och våra delägande åkerier, bidra till att stödja och stärka affärerna med stort fokus på hållbarhet. Tjänsterna och produkterna ska vara av hög kvalitet och precision och vi ska aktivt bedriva utveckling av dessa i syfte att skapa en hållbar framtid med hållbar logistik.

Vi ska vara de självklara valet för hållbara logistiska lösningar både idag och imorgon och arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling och kvalitetsutvärderar våra uppdrag både internt som externt. Sundfraktgruppen deltar aktivt i forskning gällande hållbar utveckling och har flera nära samarbeten inom branschen för att stå redo att möta morgondagens marknad och dess behov. Vi anser att utförandet av tjänsterna inte är bättre än den svagaste länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå på alla plan för att fortsätta leverera tjänster och produkter med hög kvalitet och fokus på hållbara lösningar.

» Hållbarhetsarbete

Logistik och miljö

Inom vårt affärsområde Logistik och miljö hanterar vi allt från våra återvinningsuppdrag, vilka innefattar bland annat pant, papper, glas och järn till skogsprodukter samt transport av livsmedel, biobränslen och specialtransporter.

» Logistik och miljö

Logistik & Miljö

Inom vårt affärsområde Logistik & Miljö hanterar vi allt från våra återvinningsuppdrag, vilka innefattar bland annat pant, papper, glas och järn till skogsprodukter samt transport av livsmedel, biobränslen och specialtransporter.

» Logistik & Miljö

Tank och bulk

Sundfrakt är specialist på trygga och säkra transportlösningar av farligt gods. Vi transporterar kemikalier, petroleum och pulverprodukter i bulk.

» Tank och bulk

Anläggning

Sundfrakt har lång erfarenhet inom vårt affärsområde Anläggning där vi utför vi allt från det lilla markplaneringsjobbet till mycket stora arbeten åt såväl den private beställaren som på större kommunala uppdrag.

» Anläggning

Anläggning

Sundfrakt har lång erfarenhet inom vårt affärsområde Anläggning där vi utför vi allt från det lilla markplaneringsjobbet till mycket stora arbeten åt såväl den private beställaren som på större kommunala uppdrag.

» Anläggning

Grus och ballast

Genom vår centralt belägna bergtäkt i Bosvedjan, Sundsvall, erbjuder vi dig som kund ett stort utbud av olika fraktioner så som exempelvis makadam, bergkross, stenmjöl, grus, jord och asfaltskross.

» Grus och ballast

Hamn och stuveri

Vi bedriver hamn och stuveriverksamhet i Söråker, beläget i Timrå kommun, där vi äger större delen av Söråkers industriområde och kan därmed erbjuda dig som kund unika logistiklösningar för såväl större som mindre företag.

» Hamn och stuveri

Hamn & Stuveri

Vi bedriver hamn och stuveriverksamhet i Söråker, beläget i Timrå kommun, där vi äger större delen av Söråkers industriområden och kan därmed erbjuda dig som kund unika logistiklösningar för såväl större som mindre företag.

» Hamn & Stuveri

Driv- och smörjmedel

Sundfraktgruppen har en omfattande försäljning av förnyelsebara drivmedel, smörjmedel och andra kemtekniska produkter. Vi har fler än 30 anläggningar som är anpassade för tankning av tunga fordon.

» Driv och smörjmedel

Terminal, lager och lokaler

Sundfraktgruppen äger fastigheter som möjliggör rationell terminal- och lagerhantering. Våra anläggningar erbjuder generösa ytor, perfekta för hantering av special- och skrymmande gods.

 » Terminal, lager och lokaler

Terminal, Lager & Lokaler

Sundfraktgruppen äger fastigheter som möjliggör rationell terminal- och lagerhantering. Våra anläggningar erbjuder generösa ytor, perfekta för hantering av special- och skrymmande gods.

 » Terminal, lager och lokaler