Skip to main content

Hållbar omställning

Sundfraktgruppen och hållbar logistik

Sundfraktgruppen ska bedriva en verksamhet som möter de krav våra ägare och övriga intressenter har på oss samtidigt som vi visar respekt för miljön, vårt samhälle och våra medmänniskor. Genom kontinuerlig förbättring av våra verksamhetsprocesser får vi ett ansvarsfullt företagande med samspel mellan miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Det är hållbar logistik!

» Hållbar logistik

Sundfraktgruppen och hållbar logistik

Sundfraktgruppen ska bedriva en verksamhet som möter de krav våra ägare och övriga intressenter har på oss samtidigt som vi visar respekt för miljön, vårt samhälle och våra medmänniskor. Genom kontinuerlig förbättring av våra verksamhetsprocesser får vi ett ansvarsfullt företagande med samspel mellan miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Det är hållbar logistik!

» Hållbar logistik

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

De mest väsentliga frågorna är även framgångsfaktorer för en hållbar utveckling av Sundfraktgruppen, hållbarhetsaspekten väger tungt och det rör alla delar inom vår verksamhet. Det innebär att vi dricker miljömärk kaffe på fikarasterna, håller oss varma genom fjärrvärme baserad på 100 % återvunnen energi, håller igång elektronik och belysning med miljövänlig el samt att våra fordon kör på hållbara drivmedel som reducerar CO2-utsläppet.

» Hållbarhetsfrågor

Sundfraktgruppens klimatsmarta transporter

Tillsammans med våra kunder minskar vi våra utsläpp – Köp en klimatsmart transport redan idag och skapa förutsättningarna för en hållbar framtid med hållbar logistik!

Det har aldrig varit lättare att agera smart och hållbart. Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande för dig som kund där du själv väljer hur klimatsmart din transport ska vara. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig som kund återkoppling gällande klimatpåverkan på utförd transport, vilket ni som kund kan använda i ert hållbarhetsarbete.

» Klimatsmarta transporter

Sundfraktgruppens klimatsmarta transporter

Tillsammans med våra kunder minskar vi våra utsläpp – Köp en klimatsmart transport redan idag och skapa förutsättningarna för en hållbar framtid med hållbar logistik!

Det har aldrig varit lättare att agera smart och hållbart. Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande för dig som kund där du själv väljer hur klimatsmart din transport ska vara. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig som kund återkoppling gällande klimatpåverkan på utförd transport, vilket ni som kund kan använda i ert hållbarhetsarbete.

» Klimatsmarta transporter

Välj hållbar logistik-välj Sundfrakt

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan göra dina transporter mer hållbara.