Skip to main content
Category

Nyheter

Sundfrakt AB välkomnar Fredrik Persson som ny VD

By Nyheter

Fredrik Persson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom logistikbranschen, tillträder idag den 13 februari som ny VD för Sundfrakt AB.

”Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden”, säger Fredrik Persson.

Transportbranschen står idag för en rad utmaningar med höga bränslepriser, hårdnande konkurrens och krav på digitalisering samt ny teknik. Det gäller även Sundfrakt, som med Fredrik Persson på plats inleder ett arbete för att stärka och utveckla bolagets position ytterligare på marknaden.

”Det är med glädje vi kan presentera Fredrik Persson som Sundfrakts nya VD. Han har precis den profil och de kvalifikationer, som person och ledare, som krävs för uppdraget. Nu intensifieras arbetet med att utveckla ett redan starkt Sundfrakt”, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

Fredrik Persson har lång erfarenhet inom logistikbranschen och stor förståelse för de utmaningar Sundfrakt står inför. Närmast kommer han från Infrastructure Logistics AB där han var regionchef med ansvar för region Norr (Gävle – Kiruna). Innan dess var han VD/Koncernchef för BDX företagen AB mellan åren 2015–2021 samt VD/Koncernchef i Bilfrakt Bothnia AB mellan 2011-2015.

”Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter utveckla och ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden” säger Fredrik Persson.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 070-544 00 21
Lars Sjögren, Styrelseordförande Sundfrakt AB 070-847 14 80

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.

Sundfrakt rustar för framtiden med ny VD

By Nyheter

Transport- och logistikföretaget Sundfrakt AB byter VD för att stärka bolagets utveckling och affär

Transportbranschen står inför många utmaningar som höga bränslepriser, effektiviseringar och krav på digitalisering samt ny teknik. Sundfrakt är inget undantag men bolaget har en mycket stark marknadsposition och goda utvecklingsmöjligheter. För att öka takten i Sundfrakts utveckling och stärka kund- och affärsfokuset ytterligare har styrelsen kommit överens med Markus Sundström om att lämna stafettpinnen vidare.

Sundfrakt väntas presentera den nya VD:n under de kommande veckorna. Markus Sundström kommer att stå till bolagets förfogande för att säkra en bra överlämning.

Transportbranschen förändras i hög takt, vilket gör att vi som bolag måste utvecklas hela tiden. Det gäller även på ledningsnivå och därför har vi kommit överens om att det är bra timing för ett VD-skifte i bolaget. Sundfrakt har en väldigt stark position som ger oss goda möjligheter att bli ännu bättre. Vi vill också tacka Markus Sundström för hans goda insatser inom Sundfrakt och önska honom lycka till i kommande uppdrag, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

För ytterligare information kontakta:
Lars Sjögren, styrelseordförande Sundfrakt AB
070 – 847 14 80

Om Sundfraktgruppen
Sundfrakt erbjuder allt från enkla transportuppdrag till mer komplexa och sammansatta transport- och logistiklösningar med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt huvudkontor är lokaliserat i Sundsvall med lokalkontor i Härnösand, Ånge och Söderhamn.

Sundfrakt anställer ny produktionschef

By Nyheter

Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen

Sundfrakts affärsområde Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen.

Den 1 februari kommer Matiss Briedis att börja som vår nya Produktionschef och då axla rollen efter Petri.

Matiss kommer närmast från Circle K där han jobbat som planeringschef på deras logistikavdelning i Riga, Lettland. Vi ser fram emot att välkomna Matiss som en del av Sundfraktgruppen.

”Matiss kommer in med den kompetens vi söker och har erfarenhet från branschen. Vi kommer tillsammans att utveckla vår verksamhet ännu mer från där vi är idag”
Jonas Nilsson, AO-chef Tank & Bulk

Ellastbil – Hur funkar det i vardagen?

By Nyheter

Englunds Maskin ABRoger ”Ragge” Englund

Hur har det fungerat för er i er vardag?
Jag tycker att det allt som allt var en positiv upplevelse att få testa eldrift i vår vardag. Det fungerade bra att lyfta av och på flaken även om det tog lite längre tid än normalt och förbrukade en hel del ström. När det kommer till körsättet så var det en stor utmaning att ställa om till ett mer energismart körsätt. Men då rätt körsätt gjorde det möjligt att ladda upp batteriet under körningen motiverades man snabbt till att köra mer effektivt. Precis som med vilket drivmedel som helst upplevde jag stor skillnad på om jag körde med tunga eller lätta lass. Jag vill tillägga att den var snabb som attan i stadstrafik och som sagt en mycket trevlig upplevelse att köra. En slutsats jag drog efter dessa dagar var att en bra planerad körning, där man har möjlighet att påverka och planera dagarna efter hur mycket tungt, lätt, uppför och nedför bidrar till att man säkert skulle få ut mer drifttimmar ur batteriet.

”Jag tyckte det var en väldigt positiv upplevelse att få prova eldrift i vårt dagliga arbete”

Roger Englund

Det bästa respektive mest utmanande?
Det bästa var helt klart körglädjen, man känner sig mycket mindre trött i elbilen än i en vanlig diesellastbil. Det sämsta var batteriet och det svåraste som jag ser det är att hitta kunder som är villiga att betala för ny teknik. Då bilarna/maskinerna blir väldigt mycket dyrare för dem att anlita.

Skulle du kunna tänka dig att investera i ny teknik så som en ellastbil?
Tanken på nyinvestering finns alltid, men det är den ekonomiska biten som är svårast med ny teknik då det inte finns några referenser att räkna mot.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Jag tycker ni sköter er fantastiskt när det gäller dessa bitarna!

Mats Sundqvist Transport ABMats Sundqvist

Hur har det fungerat för er i er vardag?
När det kommer till att lyfta av/på med en ellastbil upplever jag att hastigheten i samband med rangering/tippning är klart reducerad. Det är säkert en vanesak men ändock ett visst irritationsmoment. Initialt var det mycket nytt tänk kring körandet, men efter några dagar kommer du in i det förändrade körbeteendet. Jag skulle säga att min upplevelse rent generellt är att allt går långsammare men det är ingen större skillnad mot en diesellastbil mer än just hastigheten. Jag vill dock lyfta ljudnivån och komforten som något väldigt positivt med ellastbilen.

”Det absolut bästa var ljudnivån och komforten”

Mats Sundqvist

Hur har det varit att ladda istället för att tanka?
Med en så kallad snabbladdare som finns inne i stan så tar det cirka 1 minut per laddad procent, det vill säga att du på 30 minuters laddning får 30 % ytterligare i batterierna. Då räckvidden på batteriet kräver en laddning mitt på dagen så har jag absolut varit tvungen att planera mina rutter efter det.

Det bästa respektive mest utmanande med att köra ellastbil?
Den största fördelen är utan tvekan miljöpåverkan och utmaningen är tveklöst att få elen att räcka till. Det som påverkar investeringsviljan i denna teknik är som sagt räckvidden och effekten men självklart även beställarens förmåga/vilja att vara med på resan.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Omvärldsbevakningen sköts på ett föredömligt sätt och det är viktigt att man ser över möjligheter till t ex investeringsstöd eller liknande.

Sundfrakt AB säkrar upp tillsammans med GDM

By Nyheter

Sundfrakt AB är en av Sveriges största transport- och logistikföretag och moderbolaget i Sundfrakt- gruppen. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar cirka 120 bolag och 300 maskiner och fordon. Tillsammans genom koncernens bre- da kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enkla transportuppdrag till mer komplicerade uppdrag genom sammansatta logistiklösningar.

Transportbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte där vi genom påverkan på bilen, bränslet och beteendet ska bidra till en hållbar utveckling av transportnäringen. För Sundfraktgruppen pågår detta arbete under namnet Sundfraktgruppens hållbara omställning. I detta begrepp finner vi flera olika ini- tiativtagande som gör det möjligt att förändra, påverka och helt enkelt ställa om med utgång från de tre B:na. Det digitala stödet i en hållbar affärsutveckling, där vi har balans mellan de olika dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. Vi får därmed ett allt större behov av digitala lösningar där tillgång till och hantering av olika former av data är avgörande för att möta befintliga och kommande krav, såväl kund-, som leverantörs- och lagkrav.

Desto högre grad av digitalisering i affärerna, som även möjliggör en hållbar affärsutveckling, desto större blir vårt behov av en trygg IT-partner. I och med vårt ökade digitala behov som följs av höga krav på säkra lösningar behöver vi därmed en partner som lever upp till och överträffar våra förväntningar inom dessa områden.

Sundfrakt kan nu med glädje meddela att vi har skrivit avtal med GDM för att säkra upp och utveckla vår digitala miljö.

”Hållbarhet och digitalisering är idag en naturlig del i begreppet verksamhetsutveckling. Dessa två faktorer är avgörande för ett bolags utveckling och på sikt även överlevnad. Då omställningen mot mer digitala, effektiva och hållbara lösningar går fortare och fortare är det viktigt att vi omger oss med flexibla och kompetenta leverantörer som delar våra värderingar. GDM uppfyller alla dessa kriterier och finns dessutom lokalt vilket är viktig för oss. Vi ser fram emot ett starkt samarbete som skall stärka båda parter.” säger Markus Sundström koncern vd Sundfraktkoncernen.

”Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera IT-tjänster till Sundfrakt. Vi ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Sundfrakt.” säger Håkan Eriksson, affärsansvarig på GDM.

Samhällets blodomlopp håller på att stanna – nu måste även den offentliga sektorn ta det ansvar som krävs

By Nyheter

Samhällets blodomlopp håller på att stanna

– nu måste även den offentliga sektorn ta det ansvar som krävs

Som vi tillsammans med BDX, Bilfrakt, Reaxcer och Örnfrakt tidigare skrev har transportbranschen hamnat i en ytterst allvarlig situation med anledning av de skenande bränslepriserna. Effekterna av detta är katastrofala för flertalet åkerier som nu hotas av konkurs, detta i en bransch klassad som samhällsviktig. Situationen är minst sagt akut då det i skrivande stund finns ett flertal åkerier som inte vet hur de ska betala sin nästa bränslefaktura.

Förutom insatser från regeringen för att sänka priserna behöver nu även den offentliga sektorn ta sitt ansvar. Vi har hittills upplevt en större förståelse och handlingskraft från den privata marknaden där överenskommelser träffats i stor utsträckning för att kompensera åkerierna och entreprenörerna. Detta medan åkerier och entreprenörer som verkar inom den offentliga sidan med avtal gentemot stat och kommun nästan inte alls kompenseras. Det finns således ingen förståelse för de ökade kostnaderna, vilken ingen av parterna kan påverka.

Den offentliga sektorn måste nu ta sitt ansvar annars riskerar de vara orsaken till den ”blodpropp” som kommer medföra allvarliga konsekvenser på samhället. Detta är knappast något som gynnar samhället i förlängningen. Våga tänk långsiktigt och kompensera för de nu skenande drivmedelspriserna.

Sundfrakt AB, genom Markus Sundström


Läs tidigare debattartikel här

Samhällets blodomlopp håller på att stanna

By Nyheter

Samhällets blodomlopp håller på att stanna

Transporterna är samhällets blodomlopp, det är transporterna som tillser att våra butiker har mat på hyllorna, att sjukvården har mediciner och andra förnödenheter, att sopor och återvinningsmaterial körs bort, att vägar byggs, osv.

De rådande omständigheterna i världen har medfört att bränslepriserna skenat till helt oförutsägbara nivåer och det under en mycket kort tid. Redan före årsskiftet märkte vi av en stigande efterfrågan på produkter på dieselmarknaden samt en ökad reduktionsplikt som medförde ökade priser. Efter krigsutbrottet i Ukraina har priserna fortsatt att öka än kraftigare på den svenska marknaden.

Priserna för drivmedel har ökat med omkring 50% sedan årsskiftet. Drivmedlet står för en avsevärd del av transportkostnaden. Hur stor andel varierar från olika typer av transporter, men det är inte ovanligt att de står för en så stor del som 35%, ibland mer. Med en prishöjning på omkring 50% på 35% av kostnaderna så är det inte svårt att förstå vilken situation som branschen hamnat i. Vi ser alltså kostnadsökningar på närmare 20% i en bransch som redan innan dessa prishöjningar hade mycket ansträngda marginaler.

Stat och kommun måste ta ansvar genom sänkta skatter men också genom att vara villiga att betala för de ökade kostnaderna som branschen drabbas av. Upplevelsen är tyvärr att det är de privata företagen som har en större förståelse för de ökade kostnaderna och inte stat och kommun.

Det är viktigt att agera då allt i samhället någon gång transporteras på lastbil, detta kommer medföra ökade priser och därmed en för Sverige sänkt konkurrenskraft mot utlandet.

Det finns alternativa förslag till det som sittande regering presenterat och som vi bland annat varit med och diskuterat med representanter för finansutskottet. Dessa alternativa förslag skulle kunna möjliggöra sänkningar på upp emot 5 kr/lit, det är oerhört viktigt att dessa förslag tas på allvar och att man agerar idag. Vi har åkerier och entreprenörer som idag inte vet hur de ska klara av att betala sin nästa drivmedelsfaktura. Om branschen ska kunna fortsätta det viktiga omställningsarbetet mot hållbarare transporter är det viktigt att långsiktiga spelregler samtidigt som stödåtgärder införs omedelbart. Vi riskerar att tappa ovärderlig tid då åkerierna och entreprenörernas ekonomier körs i botten samtidigt som nyinvesteringar krävs för både kunduppdrag och för att uppfylla miljömålen. Det går inte att vänta med åtgärderna till sommaren. Vidare är det viktigt att de åtgärder som vidtas är dynamiska och följer med rådande konkurrenssituation. Om priserna trots ovanstående åtgärder skulle fortsätta stiga och differensen mot utlandet fortsätter att växa så tappar svensk åkerinäring sin konkurrenskraft och därmed också Sverige.

Det vi nu ser framför oss är att samhällets blodomlopp håller på att kollapsa, låt oss likna det med en blodpropp som medför att transporterna stannar – detta medför i förlängningen också att samhället stannar. Vilket konkret innebär att vi inte får fram mediciner i tid till de sjuka, hyllorna i mataffären gapar tomma samt att överfulla renhållningsstationer drar till sig ohyra.

BDX – Catrin Ingvarsson, vd
Bilfrakt – Nicklas Hermansson, vd
Reaxcer – Michael Schahine, vd
Sundfrakt – Markus Sundström, vd
Örnfrakt – Tina Bostedt, vd

Vi måste kompenseras för de ökade bränslepriserna

By Nyheter

Vi har den senaste tiden sett en kraftig höjning av energipriserna i Sverige, detta gäller inte minst priset på dieselprodukter som ökat med cirka 40%
på ett år.

De kraftigt höjda priserna påverkar åkerinäringen i mycket stor utsträckning då drivmedelskostnaden står för upp emot 30%, ibland mer, av fordonets totala kostnader. Orsaken till att priserna på dieselprodukter stigit så kraftigt är främst den lagstiftade reduktionsplikten för
diesel som först höjdes den 1 augusti 2021 från 21% till 26% CO2-reduktion. Den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten ytterligare till 30,5% CO2-reduktion. Detta leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara komponenter att blanda i dieseln, främst HVO. Som en följd av detta ser vi såväl en prisökning som en brist på dessa förnyelsebara komponenter.

Åkerinäringen var redan innan dessa höjningar en bransch som jobbar med mycket små marginaler och stora investeringar. Inte minst investeringar i ny hållbar teknik. Det är därför orimligt att det enskilda åkeriföretaget skall stå för dessa ökade kostnader som man inte kan påverka. Orsaken till de ökade kostnaderna beror helt och hållet på lagstiftning och är därför en pålaga från staten som åkerierna måste kompenseras för. Om åkerierna och entreprenörerna inte får kompensation för dessa ökade kostnader riskerar det medföra såväl konkurser som en långsammare omställningstakt mot hållbara transportlösningar.

Som kompensation för de ökade kostnaderna kan ett drivmedelstillägg användas, detta används idag på en del av våra transportavtal men långt ifrån alla. Men för att dessa drivmedelstillägg skall vara rättvisa för alla parter är det viktigt att det är en kort avläsningsperiod, dvs. att kompensationen kommer i direkt anslutning till höjningarna eller eventuella sänkningar. Flertalet av avtalen har justeringar enligt index eller i vissa fall delar av index, dessa justeringar sker årsvis och halkar därför efter i alldeles för stor utsträckning. Med de kommande justeringar som aviserats kring reduktionsplikten så kommer det vi ser idag att vara ett bestående problem och vi behöver därför införa rättvisa drivmedelstillägg.

Transporterna är samhällets blodomlopp, just nu håller vi på att få proppar i blodomloppet vilket i bästa fall leder till enbart förträngningar, men i värsta fall blodproppar. Översatt till den aktuella situationen konkurser eller att vi inte får några åkerier eller entreprenörer som vill fortsätta med sina verksamheter. Utan transporterna kommer vi bland annat inte ha någon snöröjning av våra vägar, våra återvinningsstationer kommer inte tömmas, hyllorna i affärerna kommer gapa tomma, etc.

Sundfrakt har vidtagit åtgärder i form av att höja basprislistan så att åkerierna och entreprenörerna skall kompenseras. Det är också av yttersta vikt att våra kunder är mottagliga för lösningar med drivmedelstillägg på de avtal som inte har det idag. I slutänden måste detta betalas av slutkunden. En process pågår där vi genomför dialoger och förhandlingar med våra kunder för att kompensera åkerierna och entreprenörerna för denna merkostnad.

Slutligen, Sundfrakt är med och driver omställningen mot mer klimatsmarta transporter och är positiva till ökad CO2-reduktion men det måste betalas av samhället och inte av det enskilda åkeriföretaget.

Sundsvall 2022-01-31

Sundfrakt AB
Markus Sundström
VD & Koncernchef

Är du vår nya IT drifttekniker? (Tjänsten tillsatt)

By Nyheter

Vill du vara en del av ett företag med fokus på hållbarhet och digitalisering i affärerna som verkar i en bransch som är mitt i en förändringsresa?

Framtiden är inte satt i sten, och vi på Sundfrakt vill vara med och forma morgondagens landskap inom transport- och logistiksektorn. Därför behöver vi stärka vår kompetens inom IT för att kunna fortsätta erbjuda smidiga och hållbara lösningar till våra anställda för att underlätta deras vardag, både idag och imorgon.

För att passa in i rollen som drifttekniker hos oss bör du vara lösningsorienterad, ha ett intresse för IT och tycka om att interagera med andra människor. Din vardag kommer präglas av att driva vidareutveckling av vår driftplattform, både ur ett tekniskt och ett säkerhetsmässigt perspektiv. Det dagliga arbetet handlar främst om samordning av supportärenden, hantering av vår IT-arbetsplats, utbildning av våra användare och andra löpande uppgifter. Som drifttekniker hos oss kommer du även agera teknikresurs, vilket innefattar löpande kontakt med vår personal och chaufförer.

Vi söker dig som:

  • Gillar teknik
  • Är en problemlösare
  • Är självgående
  • Är serviceinriktad
  • Har B-körkort
  • Gillar ordning och reda

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

-Anställningen blir i Sundfrakt AB och är en tillsvidaretjänst med placeringsort i Sundsvall.
-Provanställning kan bli aktuellt.
-Resor i tjänsten kan förekomma.

Kontaktpersoner

Peder Lindström
Joakim Andersson

Ansökan

Ansökningar tas emot löpande. Skicka din ansökan till
IT-avdelningen@sundfrakt.se
Sista datum att ansöka är: 2022-02-15

Vi avstår från erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Om oss

Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbarhet och digitalisering i affärerna. Sundfraktkoncernen omsätter 1,2 – 1,3 miljarder kronor och tillsammans disponerar vi över cirka 300 maskiner och fordon med olika storlekar och funktionalitet, vi består av cirka 120 bolag och sysselsätter omkring cirka 600 personer. Sundfrakt levererar transporter och tjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö över hela Sverige men även utanför landets gränser. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall med försäljningskontor i Ånge, Härnösand och Söderhamn. I denna roll kommer du vara verksam över hela koncernen då IT-teamet ansvarar för hela koncernens digitala infrastruktur.