Skip to main content
Category

Nyheter

Sundfrakt välkomnar ny kvalitet- och miljösamordnare

By Nyheter

Nu hälsar vi Sundfraktkgruppens nya kvalitet- och miljösamordnare Sandra Ferm varmt välkommen till sin nya roll hos oss!

Sandra är anställd i dotterbolaget Delta terminal AB och kommer närmast från en anställning på just Delta terminal som bland annat innefattade ansvar över deras kvalitet- och miljöarbete. Från och med 1 september är hon koncernens nya kvalitet- och miljösamordnare med ansvar för bland annat ISO-samordning, delägarstöd och stöd för verksamheten i dessa frågor.

”Det känns verkligen kul att få den här chansen och jag ser fram emot att ta mig an dessa arbetsuppgifter” Sandra Ferm, Kvalitet- och Miljösamordnare Sundfraktkoncernen

Sandra Ferm, Kvalitet- och Miljösamordnare

”Jag är säker på att detta kommer bli bra för både Sundfrakt och Sandra, hon är rätt person för uppdraget” Fredrik Persson VD Sundfrakt AB

Frågor eller funderingar vänligen kontakta
Fredrik Persson, VD Sundfrakt 060-180 181 / fredrik.persson@sundfrakt.se

Sundfrakt satsar på kärnverksamheten

By Nyheter

Sundfrakt AB har genom en inkråmsaffär tecknat avtal med Contrado AB gällande avyttring av verksamheten i dotterbolaget Solventum redovisningsbyrå AB.

I och med dagens datum förvärvar Contrado AB genom inkråm verksamheten i Solventum Redovisningsbyrå AB inklusive kunder och personal. Syftet med avyttringen kommer från ett beslut på årets bolagsstämma i Sundfrakt AB om ett ökat fokus på kärnverksamheten med logistik och transport och direkt stöttande verksamheter i dotterbolagen.

”Vi kom till ett skede där vi behövde välja inriktning för att kunna fortsätta att utvecklas och möta morgondagens marknad. För att ge såväl Sundfrakt AB som Solventum Redovisningsbyrå AB de bästa förutsättningarna att göra det blev denna avyttring ett enhälligt beslut på bolagsstämman den 10 juni. Contrado AB är ett väletablerat varumärke som kommer ge våra befintliga kunder ett fortsatt ekonomiskt stöd av hög kvalitet samt dessutom erbjuda ett större utbud av tjänster inom ekonomiområdet. Nu satsar vi i Sundfraktkoncernen på vår kärnverksamhet och följer med glädje våra tidigare kollegors resa i Contrado AB.” säger Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB

”Vår ambition är att driva verksamheten vidare på samma sätt som tidigare och att tidigare kunder hos Solventum Redovisningsbyrå ska känna sig trygga hos oss.” säger Lars Svedin VD Contrado AB

Tillsammans välkomnar vi nu såväl befintliga som nya kunder till Contrado AB.
Frågor gällande överlåtelsen,
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 060-180 181
Lars Svedin, VD Contrado AB 060-661 449

 

Om Sundfrakt:
Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen, där Sundfrakt är moderbolaget, samt delägarnas anslutna fordon och maskiner. I nära samarbete inom Sundfraktgruppen löser vi de mest komplexa logistiska behov med hög kvalitet och stort fokus på hållbar logistik, vilket för oss innebär att ta ansvar. Vi erbjuder allt från enklare transport- och logistikuppdrag till helhetserbjudande för mer komplicerade och sammansatta lösningar. Koncernen inkluderar bränslebolag med eget stationsnät om cirka 30 stationer, Sundsvalls mest centrala grustäkt, ett logistiknav i och med egen hamn med egen järnvägsanslutning och närhet till såväl europaväg som flygplats samt fastigheter med stuv- och omlastningsmöjligheter.

Sundfrakt välkomnar två nya affärsområdeschefer

By Nyheter

Sundfrakt AB välkomnar två nya affärsområdeschefer, en till Tank & Bulk samt en till Logistik & Miljö. Det är våra befintliga kollegor Jens Zetterlund och Matiss Briedis som kommer axla dessa roller då nuvarande affärsområdeschef för bägge dessa områden, Jonas Nilsson, ska anta nya utmaningar inom kort.

”Vi tackar Jonas för hans insatser på Sundfrakt och kommer självklart att sakna honom här men vi är samtidigt glada för honom och de nya utmaningar han ska ta sig för. Nu ser vi fram emot att med Jens och Matiss driva våra affärsområden vidare tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare i Sundfrakt.”
Fredrik Persson VD Sundfrakt AB

Eventuella frågor eller funderingar besvaras av Fredrik Persson VD Sundfrakt AB
fredrik.persson@sundfrakt.se
060-180 181

Sundfrakt AB välkomnar Lars Johansson som CFO

By Nyheter

Lars Johansson, med lång erfarenhet från tidigare uppdrag som CFO och ekonomi- samt personalchef tillträder under hösten som CFO men kommer redan inom kort att löpande verka i Sundfrakt.

Transportbranschen och Sundfrakt befinner sig mitt i en omställning där vikten av balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling är avgörande för att kunna möta morgondagens marknad och behov.

Vi utvärderar kontinuerligt såväl våra uppdrag som verksamhet utifrån de tre dimensionerna, vilka är ekonomisk, miljömässig och social. Där den ekonomiska dimensionen är fundamental för att bedriva en verksamhet som är hållbar såväl idag som imorgon. Fokus ligger på lönsamhet över tid genom långsiktighet i affärerna där vi utvecklas tillsammans med våra kunder och leverantörer. Digitalisering av verksamheten är en ständigt pågående och en avgörande del för att vi ska möta morgondagens marknad med ökad effektivitet, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt med stort kund- och leverantörsvärde. Lars kommer genom sin roll att utveckla och tillsammans med verksamheten driva dessa delar för att fortsatt stärka vår verksamhet.

”Vi ser fram emot att välkomna Lars till oss i Sundfraktgruppen och är säkra på att han är den pusselbiten som vi sökt för detta uppdrag. Med en gedigen erfarenhet kommer han nu inta en viktig roll i vår resa framåt.” Säger Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB.

Genom en lång erfarenhet av roller som CFO och ekonomi- samt personalchef har Lars en stor förståelse för vad som krävs och han kommer i nära samarbete med hela Sundfraktkoncernen spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet.

”Jag ser fram emot att börja arbeta med kollegorna på Sundfrakt och det känns även spännande att börja arbeta i en delvis ny bransch. Transport- och logistikbranschen är viktig för samhället och står inför en del utmaningar”. Säger Lars Johansson, tillträdande CFO Sundfrakt AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 060-180 181 / fredrik.persson@sundfrakt.se

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.

Sundfrakt AB välkomnar Fredrik Persson som ny VD

By Nyheter

Fredrik Persson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom logistikbranschen, tillträder idag den 13 februari som ny VD för Sundfrakt AB.

”Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden”, säger Fredrik Persson.

Transportbranschen står idag för en rad utmaningar med höga bränslepriser, hårdnande konkurrens och krav på digitalisering samt ny teknik. Det gäller även Sundfrakt, som med Fredrik Persson på plats inleder ett arbete för att stärka och utveckla bolagets position ytterligare på marknaden.

”Det är med glädje vi kan presentera Fredrik Persson som Sundfrakts nya VD. Han har precis den profil och de kvalifikationer, som person och ledare, som krävs för uppdraget. Nu intensifieras arbetet med att utveckla ett redan starkt Sundfrakt”, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

Fredrik Persson har lång erfarenhet inom logistikbranschen och stor förståelse för de utmaningar Sundfrakt står inför. Närmast kommer han från Infrastructure Logistics AB där han var regionchef med ansvar för region Norr (Gävle – Kiruna). Innan dess var han VD/Koncernchef för BDX företagen AB mellan åren 2015–2021 samt VD/Koncernchef i Bilfrakt Bothnia AB mellan 2011-2015.

”Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter utveckla och ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden” säger Fredrik Persson.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 070-544 00 21
Lars Sjögren, Styrelseordförande Sundfrakt AB 070-847 14 80

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.

Sundfrakt rustar för framtiden med ny VD

By Nyheter

Transport- och logistikföretaget Sundfrakt AB byter VD för att stärka bolagets utveckling och affär

Transportbranschen står inför många utmaningar som höga bränslepriser, effektiviseringar och krav på digitalisering samt ny teknik. Sundfrakt är inget undantag men bolaget har en mycket stark marknadsposition och goda utvecklingsmöjligheter. För att öka takten i Sundfrakts utveckling och stärka kund- och affärsfokuset ytterligare har styrelsen kommit överens med Markus Sundström om att lämna stafettpinnen vidare.

Sundfrakt väntas presentera den nya VD:n under de kommande veckorna. Markus Sundström kommer att stå till bolagets förfogande för att säkra en bra överlämning.

Transportbranschen förändras i hög takt, vilket gör att vi som bolag måste utvecklas hela tiden. Det gäller även på ledningsnivå och därför har vi kommit överens om att det är bra timing för ett VD-skifte i bolaget. Sundfrakt har en väldigt stark position som ger oss goda möjligheter att bli ännu bättre. Vi vill också tacka Markus Sundström för hans goda insatser inom Sundfrakt och önska honom lycka till i kommande uppdrag, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

För ytterligare information kontakta:
Lars Sjögren, styrelseordförande Sundfrakt AB
070 – 847 14 80

Om Sundfraktgruppen
Sundfrakt erbjuder allt från enkla transportuppdrag till mer komplexa och sammansatta transport- och logistiklösningar med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt huvudkontor är lokaliserat i Sundsvall med lokalkontor i Härnösand, Ånge och Söderhamn.

Sundfrakt anställer ny produktionschef

By Nyheter

Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen

Sundfrakts affärsområde Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen.

Den 1 februari kommer Matiss Briedis att börja som vår nya Produktionschef och då axla rollen efter Petri.

Matiss kommer närmast från Circle K där han jobbat som planeringschef på deras logistikavdelning i Riga, Lettland. Vi ser fram emot att välkomna Matiss som en del av Sundfraktgruppen.

”Matiss kommer in med den kompetens vi söker och har erfarenhet från branschen. Vi kommer tillsammans att utveckla vår verksamhet ännu mer från där vi är idag”
Jonas Nilsson, AO-chef Tank & Bulk

Ellastbil – Hur funkar det i vardagen?

By Nyheter

Englunds Maskin ABRoger ”Ragge” Englund

Hur har det fungerat för er i er vardag?
Jag tycker att det allt som allt var en positiv upplevelse att få testa eldrift i vår vardag. Det fungerade bra att lyfta av och på flaken även om det tog lite längre tid än normalt och förbrukade en hel del ström. När det kommer till körsättet så var det en stor utmaning att ställa om till ett mer energismart körsätt. Men då rätt körsätt gjorde det möjligt att ladda upp batteriet under körningen motiverades man snabbt till att köra mer effektivt. Precis som med vilket drivmedel som helst upplevde jag stor skillnad på om jag körde med tunga eller lätta lass. Jag vill tillägga att den var snabb som attan i stadstrafik och som sagt en mycket trevlig upplevelse att köra. En slutsats jag drog efter dessa dagar var att en bra planerad körning, där man har möjlighet att påverka och planera dagarna efter hur mycket tungt, lätt, uppför och nedför bidrar till att man säkert skulle få ut mer drifttimmar ur batteriet.

”Jag tyckte det var en väldigt positiv upplevelse att få prova eldrift i vårt dagliga arbete”

Roger Englund

Det bästa respektive mest utmanande?
Det bästa var helt klart körglädjen, man känner sig mycket mindre trött i elbilen än i en vanlig diesellastbil. Det sämsta var batteriet och det svåraste som jag ser det är att hitta kunder som är villiga att betala för ny teknik. Då bilarna/maskinerna blir väldigt mycket dyrare för dem att anlita.

Skulle du kunna tänka dig att investera i ny teknik så som en ellastbil?
Tanken på nyinvestering finns alltid, men det är den ekonomiska biten som är svårast med ny teknik då det inte finns några referenser att räkna mot.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Jag tycker ni sköter er fantastiskt när det gäller dessa bitarna!

Mats Sundqvist Transport ABMats Sundqvist

Hur har det fungerat för er i er vardag?
När det kommer till att lyfta av/på med en ellastbil upplever jag att hastigheten i samband med rangering/tippning är klart reducerad. Det är säkert en vanesak men ändock ett visst irritationsmoment. Initialt var det mycket nytt tänk kring körandet, men efter några dagar kommer du in i det förändrade körbeteendet. Jag skulle säga att min upplevelse rent generellt är att allt går långsammare men det är ingen större skillnad mot en diesellastbil mer än just hastigheten. Jag vill dock lyfta ljudnivån och komforten som något väldigt positivt med ellastbilen.

”Det absolut bästa var ljudnivån och komforten”

Mats Sundqvist

Hur har det varit att ladda istället för att tanka?
Med en så kallad snabbladdare som finns inne i stan så tar det cirka 1 minut per laddad procent, det vill säga att du på 30 minuters laddning får 30 % ytterligare i batterierna. Då räckvidden på batteriet kräver en laddning mitt på dagen så har jag absolut varit tvungen att planera mina rutter efter det.

Det bästa respektive mest utmanande med att köra ellastbil?
Den största fördelen är utan tvekan miljöpåverkan och utmaningen är tveklöst att få elen att räcka till. Det som påverkar investeringsviljan i denna teknik är som sagt räckvidden och effekten men självklart även beställarens förmåga/vilja att vara med på resan.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Omvärldsbevakningen sköts på ett föredömligt sätt och det är viktigt att man ser över möjligheter till t ex investeringsstöd eller liknande.

Sundfrakt AB säkrar upp tillsammans med GDM

By Nyheter

Sundfrakt AB är en av Sveriges största transport- och logistikföretag och moderbolaget i Sundfrakt- gruppen. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar cirka 120 bolag och 300 maskiner och fordon. Tillsammans genom koncernens bre- da kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enkla transportuppdrag till mer komplicerade uppdrag genom sammansatta logistiklösningar.

Transportbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte där vi genom påverkan på bilen, bränslet och beteendet ska bidra till en hållbar utveckling av transportnäringen. För Sundfraktgruppen pågår detta arbete under namnet Sundfraktgruppens hållbara omställning. I detta begrepp finner vi flera olika ini- tiativtagande som gör det möjligt att förändra, påverka och helt enkelt ställa om med utgång från de tre B:na. Det digitala stödet i en hållbar affärsutveckling, där vi har balans mellan de olika dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. Vi får därmed ett allt större behov av digitala lösningar där tillgång till och hantering av olika former av data är avgörande för att möta befintliga och kommande krav, såväl kund-, som leverantörs- och lagkrav.

Desto högre grad av digitalisering i affärerna, som även möjliggör en hållbar affärsutveckling, desto större blir vårt behov av en trygg IT-partner. I och med vårt ökade digitala behov som följs av höga krav på säkra lösningar behöver vi därmed en partner som lever upp till och överträffar våra förväntningar inom dessa områden.

Sundfrakt kan nu med glädje meddela att vi har skrivit avtal med GDM för att säkra upp och utveckla vår digitala miljö.

”Hållbarhet och digitalisering är idag en naturlig del i begreppet verksamhetsutveckling. Dessa två faktorer är avgörande för ett bolags utveckling och på sikt även överlevnad. Då omställningen mot mer digitala, effektiva och hållbara lösningar går fortare och fortare är det viktigt att vi omger oss med flexibla och kompetenta leverantörer som delar våra värderingar. GDM uppfyller alla dessa kriterier och finns dessutom lokalt vilket är viktig för oss. Vi ser fram emot ett starkt samarbete som skall stärka båda parter.” säger Markus Sundström koncern vd Sundfraktkoncernen.

”Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera IT-tjänster till Sundfrakt. Vi ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Sundfrakt.” säger Håkan Eriksson, affärsansvarig på GDM.