Skip to main content

Sundfrakt AB har genom en inkråmsaffär tecknat avtal med Contrado AB gällande avyttring av verksamheten i dotterbolaget Solventum redovisningsbyrå AB.

I och med dagens datum förvärvar Contrado AB genom inkråm verksamheten i Solventum Redovisningsbyrå AB inklusive kunder och personal. Syftet med avyttringen kommer från ett beslut på årets bolagsstämma i Sundfrakt AB om ett ökat fokus på kärnverksamheten med logistik och transport och direkt stöttande verksamheter i dotterbolagen.

”Vi kom till ett skede där vi behövde välja inriktning för att kunna fortsätta att utvecklas och möta morgondagens marknad. För att ge såväl Sundfrakt AB som Solventum Redovisningsbyrå AB de bästa förutsättningarna att göra det blev denna avyttring ett enhälligt beslut på bolagsstämman den 10 juni. Contrado AB är ett väletablerat varumärke som kommer ge våra befintliga kunder ett fortsatt ekonomiskt stöd av hög kvalitet samt dessutom erbjuda ett större utbud av tjänster inom ekonomiområdet. Nu satsar vi i Sundfraktkoncernen på vår kärnverksamhet och följer med glädje våra tidigare kollegors resa i Contrado AB.” säger Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB

”Vår ambition är att driva verksamheten vidare på samma sätt som tidigare och att tidigare kunder hos Solventum Redovisningsbyrå ska känna sig trygga hos oss.” säger Lars Svedin VD Contrado AB

Tillsammans välkomnar vi nu såväl befintliga som nya kunder till Contrado AB.
Frågor gällande överlåtelsen,
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 060-180 181
Lars Svedin, VD Contrado AB 060-661 449

 

Om Sundfrakt:
Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen, där Sundfrakt är moderbolaget, samt delägarnas anslutna fordon och maskiner. I nära samarbete inom Sundfraktgruppen löser vi de mest komplexa logistiska behov med hög kvalitet och stort fokus på hållbar logistik, vilket för oss innebär att ta ansvar. Vi erbjuder allt från enklare transport- och logistikuppdrag till helhetserbjudande för mer komplicerade och sammansatta lösningar. Koncernen inkluderar bränslebolag med eget stationsnät om cirka 30 stationer, Sundsvalls mest centrala grustäkt, ett logistiknav i och med egen hamn med egen järnvägsanslutning och närhet till såväl europaväg som flygplats samt fastigheter med stuv- och omlastningsmöjligheter.