Skip to main content

SUNDFRAKTGRUPPEN SER TILL ATT LEVERANSERNA ALLTID KOMMER FRAM I TID

Vi är ett maskin- och logistikföretag i Sundsvall, Norrland med hela Sverige som vår marknad.

Samarbetspartners

Det heltäckande maskin- och logistikföretaget för alla behov

Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter och specialgods. Sundfrakt har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.

Vi har ett eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter, egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering. Hos oss kan du hyra lokaler och uppställningsplatser.

transport och logistikföretag sundsvall

SUNDFRAKTGRUPPENS UTBUD AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Vi är ett maskin- och logistikföretag lokaliserade i Norrland med hela Sverige som marknad. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter och tjänster för alla behov.

Logistik & Miljö

Tank & Bulk

Anläggning

Grus & Ballast

Hamn & Stuveri

Driv- & Smörjmedel

Terminal, Lager & Lokaler

Klimatsmartare Transporter

Sundfraktgruppen i tiden – för framtiden

Sundfraktgruppen arbetar målmedvetet med hållbarhet. Vår ambition är att göra verkstad dvs. visa på konkreta handlingar som gynnar vår miljö och vår omgivning.

Vi kan bl.a. erbjuda en mängd förnyelsebara bränslen som minskar koldioxidutsläppen med upp till 88 %. Vi arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra fordons- och maskinparken.

transport och logistikföretag sundsvall

SUNDFRAKTGRUPPENS NYHETER

Ta del av våra nyheter och synpunkyter och se vad vi gör för att påverka den utveckling vi vill se i vår region och inom transportnäringen i hela Sverige. Vi är engagerade, med i debatten och vill göra skillnad.

BOLAGEN I SUNDFRAKTGRUPPEN