Skip to main content

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag.

Sundfrakt är en stolt transportör via Fair Transport som syftar till att verka för hållbara transporter både gällande ansvar för företag och medarbetare, miljö och klimat samt för trafiksäkerhet.

Fair Transport utger grunden för en hållbar affär genom att ersätta priskonkurrensen med kvalitetskonkurrens. Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart och Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Våra Fair Transporter tål att granskas vilket skapar en trygghet för dig som transportköpare.

Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om Fair Transport