Skip to main content

Nu kan du ansöka om sponsormedel till din förening, aktivitet eller projekt.

Sundfraktgruppen vill att vår region skall utvecklas och bli en attraktiv region att bo och verka i. Varje år stödjer vi därför ett antal föreningar, aktiviteter och projekt.

Nu är det dags för oss att välja vilka föreningar, aktiviteter och projekt vi vill stödja under 2017.

Vad stödjer vi?

Primärt stödjer vi föreningar, aktiviteter och projekt som stöttar och utvecklar regionen, men även föreningar/aktiviteter/projekt som:
• engagerar och uppmuntrar barn och unga till en aktiv fritid
• är engagerat inom hållbarhets- och miljöområdet
• tar ett ansvar kring hållbar- och social utveckling
• ligger i linje med Sundfraktgruppens verksamhet (ex trafiksäkerhet)
• aktivt arbetar för jämställdhet och lika rättigheter

För att få ta del av våra sponsormedel har vi vissa krav på den vi stödjer:
• Sundfraktgruppens värdegrund bygger på hållbarhet och utveckling i vår region. Detta måste även vara grundstenen i den verksamhet som du vill att vi skall stödja.
• På samma sätt skall vi dela värderingar enligt UN Global Compact (läs vår uppförandekod ).
• Sponsringen är viktigt för oss. Vi önskar ett nära samarbete med den vi stödjer och självklart vill vi också dra nytta av samarbetet m.a.o. ”Vad kan du göra för Sundfraktgruppen”?

Hur går det till?
• Skriv en motivering utifrån ovanstående till varför just din förening, aktivitet eller projekt skall få sponsormedel.
• Skicka underlaget till sponsring@sundfrakt.se.
• Vi vill ha din intresseanmälan senast 15/9.
• Vi kommer sedan att välja ut ett antal föreningar, aktiviteter och projekt som vi vill stödja (baserad på inskickade underlag).
• Du kommer att få besked senast 1/11-2016.