Skip to main content

Affärsområde Anläggning har i samarbete med några av våra delägare räknat hem fyra fiberentreprenader åt beställaren Servanet. Värdet blir totalt ca 20 miljoner. Vi räknar även med att den summan kommer att stiga en del under året genom tilläggsarbeten i de arbeten vi fått. Av den anledningen har Affärsområde Anläggning skrivit kontrakt med en konsult, Clemens Johansson på CJCON, som kommer att sköta de entreprenadtekniska bitarna och kontakterna mellan våra delägare och Servanet. CJCONs kostnader finns inbakade i anbudssummorna. I två av entreprenaderna har Anläggning inte varit billigast, utan vi har kunnat visa upp en bättre utförandeplan, organisation och erfarenhet än konkurrenterna och tagit jobben på det. Det känns som ett bra kvitto på att kvalité går före priset.

Det här är naturligtvis mycket glädjande, och vi kommer att fortsätta att titta efter lämpliga fiberobjekt till rätt pris.

Har du frågor om projekten är du välkommen att kontakta oss.

Christian Wasell
Affärsområdeschef Anläggning