Skip to main content

Sundfrakt terminalområde

1969 påbörjas terminalbygget vid dåvarande norra in- och utfarten till Sundsvall. Året därpå, 1970, invigs terminalanläggningen som då var kontor, verkstäder och garage.  1978 införskaffas lokaler för lagerhotellverksamhet och vårt fjärde decennium, 90-talet, inleds med en utbyggnad av Lagerhotellet med 2600 m2. År 2008 blir konverteringen till fjärrvärme vid Sundfrakts terminalområde klart och 2016 byter vi till 100 % miljövänlig fjärrvärme genom att använda oss av spillvärme från lokala industrier. Samma år byter vi namn på Lagerhotellet till mer passande Logistikcentrum. Terminalområdet är i särklass ett av Sundsvalls bäst belägna rent logistiskt och huserar idag Sundfrakts huvudkontor och flertalet hyresgäster med allt från garage till restaurang och butik. Terminal /Lager/ Lokaler