Skip to main content

Åkerigrus i Sundsvall AB

1971 bildas dotterbolaget Åkerigrus i Sundsvall AB av Sundfrakt tillsammans med Selånger-Lidens Bilfrakt.1984 fusioneras Selånger-Lidens Bilfrakt med Sundfrakt och därmed blir Sundfrakt ensam ägare av Åkerigrus. 1986 bildar Sundfrakt och Skanska AB ett gemensamt bolag, Åkerigrus KB avsett för produktion och försäljning av grusprodukter.  1998 avregistreras Åkerigrus KB och krossning och försäljning av grusprodukter sker helt i Åkerigrus i Sundsvall AB:s namn. 2008 flyttar Åkerigrus i Sundsvall AB till nytt kontor i Bosvedjetäkten, där de håller till än idag. Idag förädlar vi berg till färdiga krossprodukter med hög kvalitet, hållbara produkter och snabba leveranser till både företag och privatpersoner i Sundsvall och Västernorrland. Läs mer om vårt dotterbolag. Åkerigrus.se