Allmänna villkor

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skickas direkt som pdf till levfaktura@sundfrakt.se


Allmänna

Nedan villkor gäller för alla tjänster som säljs och/eller utförs av Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164), om inget annat avtalats. Genom att beställa någon av Sundfrakt AB:s tjänster godkänner du att följa villkoren som anges på denna sida.


Särskilda villkor

• Vid sen avbokning debiteras 80% av överenskommet pris eller Sundfrakts standardprislista.
• Ackordsmässiga förhållanden skall råda i annat fall gäller debitering enligt timtid enligt uppgör eller Sundfrakts standardprislista, minsta debitering 1 tim om inte annat uppgjorts.


Betalningsvillkor

Sundfrakt AB tillämpar 15 dagars betalningsvillkor. Vid sen betalning debiteras 60 kronor i påminnelseavgift. På faktura sänd via traditionell postgång tas en avgift om 81 kronor inklusive moms, pdf-faktura och e-faktura är avgiftsfri. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.


Anmärkningskontroll

Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164) förbehåller sig rätten att utföra anmärkningskontroll på sina kunder vid betalning mot faktura.


Sundfrakt drivmedeltillägg – DMT

Maj 2021 – 27,57%

April 2021 – 27,89%

Mars 2021 – 26,87%

Maj 2021 | 27,57%

Title

27.57%

April 2021 | 27,89%

Title

27.89%

Mars 2021 | 26,87%

Title

26.87%

Februari 2021 | 25,07%

Title

25.07%

Januari 2021 | 23,12%

Title

23.12%

December 2020 | 22,16%

Title

22.16%

November 2020 | 21.75%

Title

21.75%

Oktober 2020 | 21,63%

Title

21.63%

September 2020 | 22,65%

Title

22.65%

Augusti 2020 | 23,38%

Title

23.38%

Juli 2020 | 22,71%

Title

22.71%

Juni 2020 | 21,23%

Title

21.23%