Allmänna villkor

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skickas direkt som pdf till levfaktura@sundfrakt.se


Allmänna

Nedan villkor gäller för alla tjänster som säljs och/eller utförs av Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164), om inget annat avtalats. Genom att beställa någon av Sundfrakt AB:s tjänster godkänner du att följa villkoren som anges på denna sida.


Särskilda villkor

• Vid sen avbokning debiteras 80% av överenskommet pris eller Sundfrakts standardprislista.
• Ackordsmässiga förhållanden skall råda i annat fall gäller debitering enligt timtid enligt uppgör eller Sundfrakts standardprislista, minsta debitering 1 tim om inte annat uppgjorts.


Betalningsvillkor

Sundfrakt AB tillämpar 15 dagars betalningsvillkor. Vid sen betalning debiteras 60 kronor i påminnelseavgift. På faktura sänd via traditionell postgång tas en avgift om 81 kronor inklusive moms, pdf-faktura och e-faktura är avgiftsfri. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.


Anmärkningskontroll

Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164) förbehåller sig rätten att utföra anmärkningskontroll på sina kunder vid betalning mot faktura.


Sundfrakt drivmedeltillägg – DMT

November 2021 – 37,17%

Oktober 2021 – 33,68%

September 2021 – 32,34%

November 2021 | 37.17%

Title

37.17%

Oktober 2021 | 33,68%

Title

21.63%

September 2021 | 32,34%

Title

32.34%

Augusti 2021 | 30,36%

Title

30.36%

Juli 2021 | 29,52%

Title

29.52%

Juni 2021 | 28,41%

Title

28.41%

Maj 2021 | 27,57%

Title

27.57%

April 2021 | 27,89%

Title

27.89%

Mars 2021 | 26,87%

Title

26.87%

Februari 2021 | 25,07%

Title

25.07%

Januari 2021 | 23,12%

Title

23.12%

December 2020 | 22,16%

Title

22.16%