Affärsidé & Vision

Sundfraktgruppen

Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag. Totalt består gruppen av 120 bolag och mer än 500 sysselsatta personer.


Vår affärsidé

Sundfraktgruppen ska proaktivt leverera klimatsmarta logistik- och maskintjänster samt produkter med hög kvalitet.

Det är ett stort ansvar för medarbetare och delägare att alltid verka för transport- och maskinuppdrag som skapar nytta för gruppen som helhet. Tjänsterna och produkterna ska vara av hög kvalitet och precision. Vi ska aktivt bedriva utveckling av dessa tjänster i syfte att skapa en ökad försäljning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Utförandet av tjänsterna är inte bättre än den svagaste länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå på alla plan. Tillsammans står vi för beständighet, varaktighet och styrka.

Rätt fordon, rätt utrustning, rätt chaufför, rätt plats, rätt tid till rätt pris.


Nu

Vi har lång erfarenhet av åkeri, anläggnings- och transportuppdrag. Genom åren har vi utvecklats till ett modernt maskin- och logistikföretag.

Sundfrakt startade 1961 genom en sammanslagning av 4 mindre lastbilscentraler. Under tiden bildades Åkerigrus (1971), Delta Terminal (1987) och Alltank (1988). Efter drygt 40 år som ekonomisk förening överförs rörelsen i Sundfrakt till aktiebolagsform år 2001. Läs mer om vår historia.

Sundfraktgruppen omsätter i dagsläget ca 1 mrd SEK.

Vi har en stark lokal förankring i Medelpad, Ångermanland och Jämtland (lokaliserade i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik).


I framtiden

Vi har lagt en tydlig plan för framtiden. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden.

Det händer mycket just nu. Runt om testas förarlösa fordon, nya förnyelsebara drivmedelsvarianter tas fram och ny teknik ger smartare maskin- och logistiklösningar. Samtidigt ökar medvetenheten om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och miljögifter. En inte alltför djärv gissning är att behovet av maskin- och transporttjänster kommer att öka i framtiden. Därför satsar vi redan nu på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Detta ska vi naturligtvis fortsätta med. Genom att vi sitter i förarsätet för utvecklingen av förnyelsebara drivmedel kommer nyttjandet av dessa vara en naturlig del för oss, men vi behöver även säkerställa att vår disponibla fordonsflotta förnyas och går mot bättre miljöprestanda (högre miljöklass/steg).

För att ständigt ligga i fas med den allt snabbare utvecklingen inom fordonsutveckling, teknik, kommunikation, IT mm behöver vi attrahera rätt människor med rätt kompetens. Genom att fylla varumärket Sundfrakt med innehåll som attraktivitet, kompetens, stolthet och hållbarhet kommer vi även i fortsättningen knyta till oss delägare och medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten.

Sundfraktgruppen ska vara en kommunikativ och öppen verksamhet. Vår ambition är att vi skall växa. Dels inom ramen för befintlig verksamhet, men vi kommer också att vara öppen för nya möjligheter. Sundfraktgruppen är en del av samhället – och vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Vårt företagsnamn har några år på nacken, men är fortfarande helt rätt och så kommer det att fortsätta även in i framtiden – Sundfrakt.


Vår vision

Vi ska visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Då transportsektorn står för ungefär en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen visar Sundfraktgruppen vägen och bidrar till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Vi vill göra skillnad. Därför väljer vi såväl lastbilar och maskiner som bränslen och tillbehör med fokus på klimatnytta.

Vi har de tekniska möjligheterna och jobbar med ständiga förbättringar och effektiviseringar för att skapa nytta för såväl våra kunder som miljön.

Våra delägare och medarbetare har kompetensen och driver ett medvetet hållbarhetsarbete i vardagen. Vårt mål är att successivt minska våra utsläpp genom högre fyllnadsgrad, nyare och bättre bilar och maskiner samt förnyelsebara bränslen i våra tankar.

Sundfraktgruppen – Framtiden är vår marknad!