Fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030

Sverige har som ett tydligt mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utifrån detta mål har regeringen startat initiativet ”Fossilfritt Sverige” som Sundfrakt gjort ett aktivt val att stödja. Initiativet syftar till att synliggöra hur man bidrar till klimatarbetet. För Sundfraktgruppen är klimatarbetet en naturlig del i vår vardag utifrån att vi ska visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Det initiativ som främst är applicerbart på Sundfraktgruppens verksamhet är målet med en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Här visar Sundfraktgruppen vägen med sina klimatsmarta transporter. Det går att göra skillnad redan idag och med det koncept Sundfrakt har kommer vi successivt att närma oss målen för att i god tid före 2030 ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

Tillbaka

Vad är HVO100?

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.

HVO räknas som en förnybar produkt då den inte bidrar till fossilt koldioxidutsläpp.

Tillbaka

ED95

ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Det är ett miljömässigt hållbart alternativ till diesel och har hög energieffektivitet. ED95 består av 95 procent etanol samt tändförbättrare och korrosionsskyddsmedel. Inget annat.

Tillbaka

Preem Evolution Diesel

Med Preem Evolution Diesel i tanken minskar du dina fossila koldioxidutsläpp rejält. Alla bilar med diesel motorer kan köra på produkten.

Preem Evolution Diesel innehåller 30- 50% hållbara, förnybara råvaror producerade ur svenska skogar.

Tillbaka