Skip to main content

Sammansatta lösningar

Intermodala Tjänster

Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar 120 bolag och cirka 600 sysselsatta personer. Vi erbjuder allt från enklare transport- och logistikuppdrag till helhetserbjudande för mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har vår kärnverksamhet inom transport och logistik med kompletterande verksamheter som stärker affären och erbjudandet till kund samt skapar förutsättningar för hållbar logistik.

Koncernen inkluderar bränslebolag med eget stationsnät om cirka 30 stationer, Sundsvalls mest centrala grustäkt, ett logistiknav i och med egen hamn med egen järnvägsanslutning och närhet till såväl europaväg som flygplats, redovisningsbyrå med Sveriges i särklass längsta erfarenhet inom vår bransch samt fastigheter med stuv- och omlastningsmöjligheter. I nära samarbete inom Sundfraktgruppen löser vi de mest komplexa logistiska behov med hög kvalitet och stort fokus på hållbar utveckling

» Kontakta oss

Logistik & Miljö
Tank & Bulk
Anläggning
Grus & Ballast
Hamn & Stuveri
Driv- & Smörjmedel
Terminal, Lager & Lokaler
Sammansatta Lösningar