Skip to main content

TRB Sverige AB

1988 är Sundfrakt med och driver bildandet av Transportörbränsle TRB AB tillsammans med ett antal av Sveriges största lastbilscentraler med syfte att underlätta delägarföretagens miljöanpassade bränsleförsäljning. Sundfrakt satt då liksom idag som ordförande. Sedan början av 1990-talet har TRB, som Sundfrakt är en av tolv delägare i, fungerat som samordnare av delägarföretagens miljöarbete. TRB syftar även att verka för en kompetenshöjning inom miljöarbetet. 1997 namnändrar Transportörbränsle TRB AB till TRB Miljö AB och 2005 till dagens TRB Sverige AB. 2020 omsätter TRB:s delägarföretag drygt 13 miljarder kronor och förfogar över cirka 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Läs mer om TRB