Skip to main content

Sundfraktgruppens hållbarhetsarbete

Vårt fokuserade kvalitet- och miljöarbete inleds 1995 med att vi påbörjar vårt arbete med kvalitetscertifieringen ISO 9002 som sedan erhölls 1998. Samma år som ISO 9002 erhålls påbörjas arbetet med att miljöcertifiera vår verksamhet enligt ISO 14001. Denna certifiering erhålls av Sundfrakt år 2000. 2016 lanserar Sundfrakt det unika konceptet med Klimatsmarta transporter som möjliggör för kunderna att genom val av Guld, Silver eller Brons-transport minska den negativa klimatpåverkan i köpta transporter. 2017 tar vi ett betydande steg för vårt hållbarhetsarbete då vi anställer en koncernövergripande Hållbarhetschef för att fokuserat arbeta med hållbar utveckling på koncernnivå. 2020 producerar Sundfraktgruppen sin första Hållbarhetsrapport för 2019 och 2021 den första hållbarhetsredovisningen för 2020. Hållbarhet