Skip to main content

Sundfraktgruppen

Sundfraktgruppen har lösningar såväl inom bygg och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods och har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods. Inom Sundfraktgruppen har vi även eget bränslebolag med fokus på förnybara drivmedel och hög -reduktion, egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor samt äger och driver egen hamn med järnvägsanslutning i Söråker.

Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering, hos oss kan man hyra både lokaler och uppställningsplatser.

Vi har även egen redovisningsbyrå som erbjuder allt från enklare ekonomiuppdrag till skräddarsydda helhetslösningar med hög kvalitet.

Tillsammans disponerar vi över 300 maskiner och fordon med olika storlekar och funktionalitet. Detta i kombination med terminaler som har tillgång till europaväg, hamn, järnväg och flyg ger oss stor flexibilitet.

Tillsammans ska alla inom Sundfraktgruppen, både koncernbolagen och våra delägande åkerier, bidra till att stödja och stärka affärerna med stort fokus på hållbarhet. Tjänsterna och produkterna ska vara av hög kvalitet och precision och vi ska aktivt bedriva utveckling av dessa i syfte att skapa en ökad försäljning till ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Tillsammans är ett ledord för oss och vi ser alla våra uppdrag som en möjlighet att driva utvecklingen framåt tillsammans med våra kunder.

Sundfraktgruppen levererar med hög kvalitet genom rätt fordon, rätt utrustning, rätt chaufför, rätt plats, rätt tid till rätt pris och alltid med hållbarhet i tanken. På så sätt skapar vi mervärde i erbjudandet och en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Sundfraktgruppen / Delägare