Skip to main content

Sundfraktgruppen  på plats i Bryssel

Sundfraktgruppen på plats i Bryssel inne i EU parlamentet för att lyssna och föra en dialog kring transporter ur ett större perspektiv. Frågeställningar så som kilometerskatt och hur man skall hämma illojal konkurrens ligger högt även på EU:s agenda. Enligt utsago från känd parlamentariker kommer regelverken för att förhindra illojal konkurrens att finnas på plats inom tre år.