Skip to main content

Publicerat 23 SEP 2019 på fairtransport.se

”Vår vision är att visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Fair Transport visar att vårt hållbarhetsarbete inte bara är tomma ord. Sedan har vi valt att plussa på fler åtaganden”, säger Markus Sundström, VD på Sundfrakt.

Sundfrakt är ett av landets största maskin- och logistikföretag. Det innebär ansvar, vilket genomsyrar verksamheten. På det sättet adderar Fair Transport värde till varumärket.

”Utan transporter kan inte andra branscher och företag fungera. Att arbeta medvetet i alla led gör stor skillnad för samhället. Därför inkluderar vi alla aspekter av hållbarhet. Det är bra att Fair Transport synliggör branschens minimikrav.”

På Sundfrakt kan transportköparna till exempel välja hur klimatsmart transporten ska vara. Guld, silver och brons indikerar val av fordon och drivmedel. Guld garanterar 85 procent CO-reduktion. Klassificeringen gör det enklare att diskutera kostnader och hållbarhet med kunderna.

”Fler och fler blir medvetna om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och miljögifter. Kravbilden från transportköpare kommer att vara lika basalt som smör och bröd. Inom några år är det även självklart för slutkonsumenter att välja sunda transporter.”

Branschen bubblar av lösningar för klimat och miljö. Förarlösa fordon testas förnyelsebara drivmedelsvarianter tas fram. Samtidigt förfinas tekniken för att ge smartare maskin- och logistiklösningar.

”Att erbjuda expertis i dessa ofta komplexa frågor är en uppskattad service. Vi underlättar för köparna att följa hållbarhetspolicys. De har ofta sina visioner. Med vår service når de sina mål och visioner. Vi ställer om mot miljö- och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Vi månar om miljön och möter branschens krav genom att utveckla förnyelsebara drivmedel och uppdaterar fordonsflottan mot bättre miljöprestanda”

Sundfrakt arbetar förebyggande när det handlar om socialt ansvarstagande.

”Ofta landar vi i problematiken med brist på lastbilsförare. Hur ska vi öka branschens attraktionskraft? Vår ingång är socialt ansvarstagande, så vi fokuserar på utbildningar och visar vad som krävs och vad man får om man väljer yrket.”

Se hur du sätter ditt företaget på kartan över seriösa åkeriföretag. Fair Transport