Sundfrakt är en av finalisterna och kan vinna årets Miljöstrategipris som kommer delas ut på Miljöstrategidagarna 6 november på Quality Hotel Globe, Stockholm.


I år har det varit rekordmånga nominerade till Miljöstrategipriset som premierar en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats väl i verksamheten.

Miljöstrategidagarna är en konferens som hålls 6-7 november på Quality Hotel Globe i Stockholm och har fokus på hållbarhet med sikte på framtiden. Under dessa dagar ges tillfälle att träffa experter, nätverka och dela erfarenhet mellan kollegor för dem som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Första Miljöstrategipriset delades ut 2015 och i år får vinnaren, förutom äran att vinna, en statyett skapad av konstnären Helena Byström.
Vinnaren tilldelas även ett diplom och en vinstsumma på 10 000 kr.

För att vinna priset krävs att följande kriterier är uppfyllda:

”Det vinnande bidraget har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagaren kan vara en verksamhet, grupp eller förening.”

”Vi lever i en tid där transporterna är samhällets blodomlopp och eftersom transportbranschen har en sådan central roll i samhället gäller det att vi tar en av världens stora utmaningar, klimatet, på allvar och jobbar för en bättre framtid.
Nomineringen av Miljöstrategipriset är för Sundfraktgruppen ett kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete gör skillnad där det behövs. För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder göra verkstad av hållbarhetsarbetet idag samtidigt som vi har en tydlig strategi för hur vi skall vara fortsatt hållbara i framtiden.”
-Markus Sundström VD Sundfrakt AB.

Sundfrakts hållbarhetsarbete är ständigt i fokus, för att ett hållbart företagande är viktigt och det är även viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen.
Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därför aktivt med att förminska utsläppet av växthusgaser orsakade av vår fordonsflotta.

Vi i Sundfraktgruppen har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till våra kunder. Där kunden själv kan välja hur klimatsmart transporten ska vara genom tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Genom att välja ett av dessa alternativ kan vi garantera en klimatsmart transport. Därefter kan vi genom våra uppföljningssystem snabbt och enkelt ge återkoppling på utförd transport.

”Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår vision samt våra åtaganden inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
En tydlig riktning i vår strategi är att det vi gör ska bidra med ett värdeskapande, även värden som ligger utanför de finansiella ramarna. Ett långsiktigt värdeskapande för vår verksamhet handlar naturligtvis om att ständigt försöka hitta bättre lösningar som minskar på utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen men också att vi är med och utvecklar ett samhälle där människors värde och behov är i centrum.”
-Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB.

Bland de övriga nominerade finns bland annat Returpack, ICA Gruppen och JM AB. Läs mer om Miljöstrategidagarna samt Miljöstrategipriset på Miljö & Utvecklings hemsida Miljö & Utveckling.

Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta antingen Lotta eller Markus.
Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB, 060-180 125, lotta.bjornberg@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 060-180 181, markus.sundstrom@sundfrakt.se