Skip to main content

Sundfrakt och St1 (Shell) har ingått ett nytt femårigt avtal för leveranser av petroleumprodukter i Mellannorrland med start 1 november 2021. Sundfrakt kommer därmed att köra alla St1´s leveranser från Gävledepån ut till deras stationer och övriga kunder.

Sundfraktgruppen, koncernen där Sundfrakt är moderbolag, arbetar aktivt med den hållbara omställningen genom hållbar logistik. Under 2021 har Sundfrakt tillsammans med nio branschkollegor signerat TRB Klimatprotokoll med målbilden att vara klimatneutrala redan 2035, detta genom fokusområdena bilen, bränslet och beteendet. Den här affären är ett bidrag till den hållbara omställningen där vi genom samlastning optimerar våra transporter och därmed minskar den negativa klimatpåverkan av CO2 utsläpp.

Denna affär blir ett bra tillskott till vår petroleumverksamhet där vi haft riktigt bra tillväxt de senaste åren. Eftersom vi samlastar olika kunder får vi en effektiv logistik som dessutom bidrar till att nå våra högt ställda hållbarhetsmål.
-Jonas Nilsson, Affärsområdeschef Tank & Bulk Sundfrakt AB 


Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar 120 bolag och sysselsätter cirka 600 personer. Genom vår breda kompetens samverkar vi för att finna de bästa hållbara logistiklösningarna för såväl kunden som att bidra till den hållbara utvecklingen. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar.

Vi är mycket glada över att St1 valt Sundfrakt som sin leverantör för dessa transporter. Vi ser fram emot ett hållbart samarbete där vi tillsammans kan utvecklas för minskad mängd utsläpp, förbättrad ekonomi samt att vi kan fortsätta tillse att rätt drivmedel finns på rätt plats. Tillsammans kan vi göra skillnad!
-Markus Sundström, VD Sundfrakt AB


Kontaktpersoner:
Jonas Nilsson, affärsområdeschef Tank & Bulk 060-18 01 20
jonas.nilsson@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt 060-18 01 81
markus.sundstrom@sundfrakt.se