Skip to main content

Nu lanserar vi Sundfrakt Guld, Silver & Brons

– vi gör det enkelt att välja en klimatsmart transport

Vi behöver alla minska vår miljöpåverkan. Sverige har som ett föregångsland inom klimatområdet satt ett mål på en fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2030. Vi i Sundfraktgruppen har bestämt oss för att vi skall vara med på resan till ett långsiktigt hållbart Sverige.

Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t.ex. ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu vill vi ta detta ett steg längre och erbjuda våra kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. Vi kombinerar insatser inom de tre B.na; Bilen, Bränslet och Beteendet för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

Vi kallar våra klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Exempelvis ger Sundfrakt Guld minst 85% CO2-reduktion*, fordon med hög euro-/stegklassning samt, nyttjande av miljövänliga oljor och däck mm. Kunden är genom uppföljningsverktyget alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det enkelt för kunden att välja en klimatsmart transport.

Med en omsättning på ca 1 mrd. SEK är Sundfraktgruppen ett av landets största logistik- och maskinföretag. Gruppen sysselsätter ca 500 personer. Vi kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods. Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor.

I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering.

Läs mer på www.sundfrakt.se/tjanster/klimatsmart-transport

Vill du prata med oss ? Kontakt: Markus Sundström, VD Sundfrakt AB – 060-18 08 01 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se