Skip to main content

Framtidens transportlösningar

Sundfrakt och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Berners och Bilbolaget bjöd igår in till en konferens om ”Framtidens transportlösningar”. Bl a diskuterades Bruttovikter, Framtidens lastbil och Framtidens drivmedel. Budskapet var att det händer mycket och utvecklingen går snabbt, men också att lastbilen och åkerinäringen har en framtid. På bilden ser du Ulric Långberg från Sveriges Åkeriföretag som berättade om fördelarna med 74 tons ekipage.

Sundfrakt tackar samtliga föredragshållare med ”Vi-skogens Tackträd” och plantering av träd i Afrika.

Sundfraktgruppen och TRB arbetar aktivt för en utveckling mot klimatsmarta och hållbara transporter. Vi kommer att arrangera fler träffar för att prata framtidsfrågor. Håll utkik!