Skip to main content

Säkerhet & kvalitet

Alla som utför arbete åt eller inom Sundfraktgruppen ska genom sitt uppträdande vara ett föredöme i trafiken och följa vår trafiksäkerhetspolicy. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga och vi följer alltid lagar och regler och säkerheten går alltid först. Samtliga fordon i vår fordonsflotta ska vara hela, rena och alltid i trafiksäkert skick. Vi arbetar aktivt med att förnya fordonsflottan ur ett hållbart perspektiv där bland annat samtliga nya fordon ska ha alkolås installerade. Vi har satt mål på att följa upp antalet alkolås i fordonsflottan och för att främja installationer av alkolås ger vi ett bidrag till våra åkerier som installerar alkolås i sina fordon.

Sundfrakt har anslutit sig till Sveriges Åkeriföretags initiativ för att tydliggöra vårt ställningstagande samt åtagande till trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö genom att öppet redovisa vårt arbete. Vi står även bakom Sveriges Åkeriföretags initiativ ”händerna på ratten” vilket är en självklarhet för oss i Sundfraktgruppen, gör det du med!

trafiksäkerhet

Sundfraktgruppens hållbara omställning