Skip to main content

Klimatsmarta transporter

Hållbar utveckling med hållbar logistik

Genom vårt koncept Klimatsmarta transporter arbetar vi brett med fokus på bilen, bränslet och beteendet för att nå vårt ambitiösa mål om en klimatneutral fordonsflotta redan år 2035. Vi strävar efter att visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Konceptet Klimatsmarta transporter består av tre nivåer, Guld, Silver och Brons, och garanterar en miniminivå av CO2-reduktion. Genom att välja en logistiklösning hos Sundfrakt får du garanterat en klimatsmart transport!

Genom att använda verktyget SÅ Klimat Calc erbjuder vi våra kunder utsläppsredovisning på utförda transporter. Verktyget underlättar för bland annat transportörer och transportköpare att följa uppdragens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Vilket ger dig som kund ett bra underlag för ert hållbarhetsarbete.

Vi erbjuder även dig som kund att klimatkompensera den kvarvarande miljöpåverkan från utfört uppdrag genom vårt samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner.

Sundfrakt Guld

  • Drivmedel som ger minst 85%* CO2-reduktion
  • Fordon med Euroklass 6 och lägst Steg 4
  • Prognos och uppföljning på klimatnyttan

Sundfrakt Silver

  • Drivmedel som ger minst 40%* CO2-reduktion
  • Fordon med lägst Euroklass 5 och Steg 3B
  • Prognos på klimatnyttan

Sundfrakt Brons

  • Drivmedel som ger minst 30,5% CO2-reduktion
  • Fordon med alla Euroklasser och maskiner med lägst Steg 3A
  • Prognos på klimatnyttan

* Reduktion mot Standardvärde EU-fossil enligt RED, alternativt Standardvärde enligt förordning 2018:195 (reduktionsplikt) alternativt Standardvärde enligt tilläggsdirektiv 2015/652 baslinje för fossil bensin & diesel

Upphandlingskrav på drivmedel vid klimatsmarta transporter

När du står inför en upphandling kan det vara svårt att veta hur du ska formulera dig. Vi hjälper dig som kund med förslag till teknikneutrala upphandlingskrav inom drivmedelsområdet, vilket vi tagit fram tillsammans med TRB Sverige.

Jordens klimat blir varmare. Den pågående klimat­förändringen med förhöjd global medeltemperatur som följd förväntas påverka den biologiska mångfalden och ekosystemen negativt. Människan påverkar klimatsystem genom till exempel förbränning av fossila bränslen. Detta ger en förstärkt växthuseffekt, det vill säga att människan ändrar atmosfärens sammansättning och jorden blir varmare. Fossila bränslen dominerar energianvändningen för transporter och inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid (CO2). 

Förutom de globala effekterna av koldioxidutsläpp påverkar även avgasemissionerna från fordon den lokala miljön samt människors hälsa. Avgasutsläppen är bland annat koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar där Euroklasserna reglerar utsläppen. Euroklass 6 är den högsta klassen idag för lastbilar och ju högre Euroklass desto lägre utsläpp av de lokala avgasemissionerna. Detsamma gäller för arbetsmaskiner där Steg 4 är högsta steget idag.

Nyfiken på att få veta mer om vårt koncept Klimatsmarta transporter?

» Kontakta oss 

Besök:
» Hållbarhetsarbete
» Hållbarhetsredovisning

← Tillbaka till Hållbar omställning