Skip to main content

Bilen, Bränslet & Beteendet

För att nå vårt högt uppsatta mål behöver vi arbeta brett, det vill säga det räcker inte enbart att arbeta med förnyelsebara bränslen genom Alltank. Vi måste även arbeta med bilen och beteendet. Beteendet kan till exempel vara vårt sätt att framföra maskiner och fordon för att minska drivmedelsförbrukning (eco-driving), ruttoptimera transporter och arbeten eller att använda rätt lastbärare till rätt gods. Lastbilen ska användas för det gods som den är anpassad för. Ofta kan kombinationer mellan olika lastbärare i form av tåg, båt, flyg eller lastbil skapa stora fördelar vid längre transporter, vilket vi inom Sundfraktgruppen skapat förutsättningarna för genom vår intermodala hamn via dotterbolaget Delta terminal. Bilen kan till exempel vara att optimera lastvikt, använda effektiva och miljövänliga oljor och däck eller att satsa på ny teknik som elfordon/maskiner eller gaslastbilar.

I och med TRB klimatprotokoll följer vi aktivt upp på uppsatta mål inom dessa områden, bilen, bränslet och beteendet, för att tillse att vi når våra mål. Genom att maximera bilen, bränslet och beteendet kan vi tillsammans bidra till att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle!

hållbart bränsle, förnyelsebara bränslen

Sundfraktgruppens hållbara omställning