Våra Företag

Alltank AB

Säljer driv- och smörjmedel samt kemtekniska podukter. Bolaget driver i dagsläget ett trettiotal anläggningar för tankning av tunga fordon. Genom TRB har kunderna tillgång till ett rikstäckande nät. Alltank och TRB är drivande i utvecklingen av förnyelsebara drivmedel och hållbara produkter.

alltakt-foretag

Delta Terminal AB

Bolaget bedriver hamn- och stuveri verksamhet. Hamnen i Söråker är en av landets privatägda hamnar. Delta Terminal disponerar ett terminalområde på 50 000m² som möjliggör lagring av skrymmande gods samt terminalhantering. Terminalområdet är ansluten till Ådalsbanan.

Delta Terminal Norrland

Åkerigrus AB

Förädlar berg till ballast som sedan används till betong, asfalt, väg- och husbyggnader. Åkerigrus erbjuder ett stort utbud av olika fraktioner exempelvis makadam, bergkross och stenmjöl m.m. På bergtäkten i Bosvedjan återvinner vi även asfalt, betong schaktmassor m.m. Produktionen följer högt ställda krav på säkerhet och miljö.

Solventum AB

Arbetar som kvalificerade ekonomirådgivare med bl.a. skatter, redovisning och företagsrådgivning. Bolaget har även kompetens inom HR-administration och lönehantering. Solventum är certifierade enligt ISO 9001 och är även anslutna till ”SRF Konsulterna”.

Solventum Norrland

TRB Sverige AB

Ett företag inom transportnäringen som ägs av 12 transport- och logistikföretag  i Sverige. TRB:s delägar­företag omsätter ca 12 mrd. SEK och förfogar över ca 7 000 fordon och maskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedels­anläggningar med fokus på förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

TRBSverige AB Norrland