Historia

1961
Sundfrakt bildas genom sammanslagning av 4 mindre lastbilscentraler. Motivet för sammanslagningen är att bättre kunna utnyttja fordonspark och administrativa resurser. Sundfrakt kom att bestå av 150 medlemmar med tillsammans 260 lastbilar, vilket innebar att föreningen blev Sveriges största lastbilscentral

1965
Startas ett intressekontor för ekonomisk redovisning, löneutbetalningar och inköp

1967
Ansluts Timrå Bilfrakt och medlemsantalet ökas till 244 och bilantalet till 342

1969
Påbörjas terminalbygget vid norra utfarten från Sundsvall (Norra vägen)

1970
Invigs vår terminalanläggning med kontor, verkstäder och garage

1971
Åkerigrus AB bildas med Selånger-Lidens Bilfrakt och Sundfrakt som vardera hälftenägare.

1977
Maskinägarna blir fullvärdiga medlemmar

1978
Lokaler för lagerhotellverksamhet införskaffas

1979
Omsättningen uppgår detta år till 89 Mkr

1982
10-års kvartsbrytning i Sundfrakts regi upphör

1983
Selånger-Liden Bilfraktförening och Åkericentralen i Sundsvall fusioneras med Sundfrakt. Efter fusionen har Sundfrakt 293 medlemmar med 456 enheter

1985
Omsättningen ökar kraftigt och uppgår detta år till 275 Mkr

1986
Sundfrakt och Skånska Cementgjuteriet (sedermera Skanska) bildar Åkerigrus KB för försäljning av grus och krossprodukter

1987
Delar av Gullfibers anläggning i Söråker förvärvas. Bl a hamnen samt siloanläggningar. I och med detta kan Deltaterminal AB bildas

1988
Alltank AB bildas genom förvärv av SÅIFA-service i Västernorrland AB. Ett antal större lastbilscentraler i Sverige bildar Transportörbränsle AB

1989
40% av aktierna i Alltank AB till Ivars Bil i Hoting och Östersund Lastbil-service AB

1991
Sundfrakts 4:e decennium inleds med utbyggnad av Lagerhotellet med 2600 m2

1993
Sundfrakt förvärvar Härnösands LBC

1994
Sundfraktkoncernern överstiger för första gången 400 Mkr i omsättning.

1995
Arbete med kvalitetscertifiering enligt ISO 9002 påbörjas

1997
Transportörbränsle AB namnändras till TRB Miljö AB. Åkeriekonomi AB namnändrar till Solventum AB och förvärvar dessutom redovisningsbyrån YRAB i Härnösand och Kramfors.

1998
ISO-9002 certifiering erhålls. Arbetet med att miljöcertifieras enligt ISO 14001 påbörjas. Delta Terminal AB utökar sitt fasighetsinnehav i Söråker genom förvärv av mark och byggnader från Gullfiber AB

1999
Sundfrakt förvärvar Mittfrakt Ånge med dotterbolag

2000
ISO-14001 certifiering erhålls i maj. Sundfraktskoncernen överstiger för första gången
500 Mkr i omsättning.

2001
Efter drygt 40 år som ekonomisk förening överförs rörelsen i Sundfrakt den 1 september till Sundfrakt AB.

2002
Den 1 juni skedde för delägarna utbyte av andelar i Sundfrakt ek.för mot aktier i Sundfrakt AB.

2003
Den 1 december erhåller Sundfrakt nya kvalitets- och miljöcertifikat utställda av SEMKO.

2004
Under våren förvärvas samtliga aktier i MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB. Bolagets transportörer blir aktieägare i Sundfrakt, och verksamheten överförs till Sundfrakt. Sundfraktkoncernens omsättning överstiger för första gången 600 Mkr.

2006
Under året flyttar Härnösandskontoret till mer ändamålsenliga lokaler i anslutning till bolagets garagebyggnader på Saltvikshöjden. Verksamheten i Härnösand är nu samlad på en plats.

2007
Koncernens omsättning passerar för första gången 800 Mkr. Dotterbolagen Ljunga Kross AB och Ånge Gräv och Transport AB fusioneras upp i dotterbolaget Mittfrakt AB. Dotterbolaget Mitt-frakt Kapitalförvaltning AB fusioneras upp i Sundfrakt AB.

2008
Omsättningen passerar för första gången 900 Mkr. Åkerigrus AB flyttar till nytt kontor i Bosvedjetäkten. Konverteringen till fjärrvärme vid Sundfraktsterminalen blir klar.

2011
Sundfraktskoncernen lyckades bryta igenom 1 miljard i omsättning och dessutom firade företaget 50 år!

Tillbaka