Sponsring

Vilka stödjer vi?

Vi vill ha en region som utvecklas och som därmed blir attraktiv att bo och verka i. Detta är viktiga kriterier när vi väljer ut vad vi vill stödja. Vi ställer krav på mottagare av våra sponsormedel genom att våra värderingar och policys skall återspeglas hos mottagaren. Avtalen bygger på ett nära samarbete och innehåller motprestationer från mottagaren av sponsormedel.


Hur fördelar vi sponsormedel?

Två gånger per år väljer vi ut ett antal föreningar, aktiviteter eller projekt som vi vill stödja. Är du intresserad? Skicka ett mejl och berätta vem du är, vad du vill och vad du kan erbjuda Sundfraktgruppen.


Vi är stolta sponsorer till: