Grafisk profil & profilering

Grafisk profil

Det ligger i vårt ansvar att förmedla en tydlig bild av vad vi vill göra, vara och se ut. Det är just det som bygger ett starkt varumärke och ett uppskattat Sundfrakt. En organisation med flera delar som tillsammans blir en kraft så stark att vi gemensamt kan ta oss an alla komplexa problem inom vårt verksamhetsområde.

Genom profilering visar vi en intern styrka, ETT VI. Ett tydligt uppvisande av hur vi ser ut och som samtidigt symboliserar det vi gör. Vi samlas under denna identitet, vi är Sundfrakt.


Profilering

Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna
om inget annat avtalats. Sundfrakt står för kostnaderna vid godkänd dekalering.
Profilering ska godkännas av profilansvarig hos Sundfrakt.

Vid avyttring av fordon och maskiner är ägaren skyldig att ta bort
dekalerna från enheten. Sundfrakt står för kostnaden vid borttagande
av godkänd dekalering.


Logotyper

Här kan du ladda ner våra logotyper.

Original Pixel (jpg)

 

sundfrakt-logo-jobb

Original Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_original_vektor

Original PMS Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_pms_vektor

Svart pixel (jpg)

 

sundfrakt_logo_svart_vektor-300x148

Svart Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_svart_vektor


Färger

Logotypens färger är en av våra starkaste igenkänningsfaktorer och får
under inga som helst omständigheter ändras.

CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 226, 0, 26
PMS: 192
HEX: #e2001a

CMYK: 0, 0, 100, 0
RGB: 255, 237, 0
PMS: 109
HEX: #ffed00

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
PMS: SVART
HEX: #000000

Grafiska riktlinjer för nerladdning