All Posts By

Sundfrakt AB

Sundfraktgruppen organiserar för förbättrad kommunikation

By | Nyheter

Det blir allt viktigare med en tydlig och bra kommunikation samt att företag och organisationer lägger fokus på frågorna.


Sundfraktgruppen tillsätter fr.o.m. 1 januari 2020 en kommunikationschef som skall ansvara för Sundfraktkoncernens kommunikation.
Funktionen kommer vara direkt underställd vd för moderbolaget Sundfrakt AB och vara koncernövergripande. God kommunikation, såväl externt som internt, är en av grundstenarna för att möjliggöra för Sundfraktgruppen och dess delägare att växa och utvecklas. Genom kommunikation skapas förutsättningar för att attrahera fler affärer delägare samt medarbetare.

Therese Jansson kommer tillträda tjänsten som kommunikationschef. Therese har internrekryterats och är ett gott exempel på hur man kan utvecklas inom en organisation genom hårt och idogt arbete. Stort fokus i rollen kommer ligga på ett strategiskt kommunikationsarbete där de digitala kanalerna är det självklara valet.

– Det är av yttersta vikt för oss att följa med i utvecklingen kring viktiga frågor som kommunikation, hållbarhet och digitalisering. Detta är därför ett steg i att möjliggöra såväl en effektivare kommunikation som en mer samlad bild över det vi kommunicerar i såväl stort som smått, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

Sundsvall 2019-11-15 Sundfrakt AB
Markus Sundström VD
Kontaktuppgifter:
Markus Sundström
Tfn: 060–180181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Sundfraktgruppen, en koncern med starkt samarbete!

By | Nyheter


Sundfraktgruppen levererar komplexa sammansatta lösningar med ett stort fokus på en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Sundfraktgruppen har nu tagit ytterligare ett steg för att utveckla sådana lösningar genom Fredrik Berggren som tillträder 1 mars 2020 som fastighetsutvecklare både för Sundfrakt och Delta Terminal.


Sundfraktgruppen består bland annat av Sundfrakt AB samt Delta Terminal AB. Tillsammans erbjuder bolagen stora möjligheter för bland annat maskin- och logistiktjänster kopplat till Sundfraktgruppens fastigheter och infrastruktur. Allt sker med fokus på en hållbar framtid.
I och med Fredriks anställning skapas en koncernövergripande roll för ett närmare och därmed starkare samarbete vilket gör att bolagen kommer kunna vara mer proaktiv och presentera smarta sammansatta lösningar till koncernens kunder samt skapa nytta för Sundfraktgruppen som helhet. Fredrik kommer arbeta med att förädla Sundfraktgruppens fastigheter i syfte att skapa bättre och mer hållbara affärer med fastigheterna som viktigt verktyg för främst Sundfrakt och Delta Terminal.

”Sundfraktgruppen är en logistikkoncern med stort fokus på hållbarhet och smarta logistiklösningar. För att vi skall ha möjlighet att utveckla vårt erbjudande mot marknaden och nyttja de fastigheter vi äger på ett smart sätt så kommer Fredrik fungera i en koncernövergripande roll med stort fokus på affärsutveckling. Vi ser med spänning fram emot att ta nästa steg i våra affärer och önskar Fredrik varmt välkommen till Sundfraktsfamiljen, säger Markus Sundström VD Sundfrakt AB”

”Vi har succesivt ökat vårt fastighetsbestånd i Söråker och äger idag större delen av industriområdet med tillhörande hamn och järnvägsspår, som ansluter till Ådalsbanan. Marknaden är i ständig förändring och vi ser både mer sammansatta och mer intermodala transportlösningar framför oss. Fredriks roll som fastighetsutvecklare och erfarenhet av smart logistik kan hjälpa Sundfraktgruppen att erbjuda fler attraktiva logistiklösningar för regionens näringsliv, säger Johan Stén VD Delta Terminal AB”

För ytterligare information, kontakta:
Markus Sundström, vd Sundfrakt, 070-2595181/ markus.sundstrom@sundfrakt.se
Johan Stén, vd Delta Terminal AB, 070-5553259/ johan.sten@deltaterminal.se

Sundfrakt kan vinna årets Miljöstrategipris 2019!

By | Nyheter

Sundfrakt är en av finalisterna och kan vinna årets Miljöstrategipris som kommer delas ut på Miljöstrategidagarna 6 november på Quality Hotel Globe, Stockholm.


I år har det varit rekordmånga nominerade till Miljöstrategipriset som premierar en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats väl i verksamheten.

Miljöstrategidagarna är en konferens som hålls 6-7 november på Quality Hotel Globe i Stockholm och har fokus på hållbarhet med sikte på framtiden. Under dessa dagar ges tillfälle att träffa experter, nätverka och dela erfarenhet mellan kollegor för dem som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Första Miljöstrategipriset delades ut 2015 och i år får vinnaren, förutom äran att vinna, en statyett skapad av konstnären Helena Byström.
Vinnaren tilldelas även ett diplom och en vinstsumma på 10 000 kr.

För att vinna priset krävs att följande kriterier är uppfyllda:

”Det vinnande bidraget har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagaren kan vara en verksamhet, grupp eller förening.”

”Vi lever i en tid där transporterna är samhällets blodomlopp och eftersom transportbranschen har en sådan central roll i samhället gäller det att vi tar en av världens stora utmaningar, klimatet, på allvar och jobbar för en bättre framtid.
Nomineringen av Miljöstrategipriset är för Sundfraktgruppen ett kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete gör skillnad där det behövs. För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder göra verkstad av hållbarhetsarbetet idag samtidigt som vi har en tydlig strategi för hur vi skall vara fortsatt hållbara i framtiden.”
-Markus Sundström VD Sundfrakt AB.

Sundfrakts hållbarhetsarbete är ständigt i fokus, för att ett hållbart företagande är viktigt och det är även viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen.
Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därför aktivt med att förminska utsläppet av växthusgaser orsakade av vår fordonsflotta.

Vi i Sundfraktgruppen har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till våra kunder. Där kunden själv kan välja hur klimatsmart transporten ska vara genom tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Genom att välja ett av dessa alternativ kan vi garantera en klimatsmart transport. Därefter kan vi genom våra uppföljningssystem snabbt och enkelt ge återkoppling på utförd transport.

”Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår vision samt våra åtaganden inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
En tydlig riktning i vår strategi är att det vi gör ska bidra med ett värdeskapande, även värden som ligger utanför de finansiella ramarna. Ett långsiktigt värdeskapande för vår verksamhet handlar naturligtvis om att ständigt försöka hitta bättre lösningar som minskar på utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen men också att vi är med och utvecklar ett samhälle där människors värde och behov är i centrum.”
-Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB.

Bland de övriga nominerade finns bland annat Returpack, ICA Gruppen och JM AB. Läs mer om Miljöstrategidagarna samt Miljöstrategipriset på Miljö & Utvecklings hemsida Miljö & Utveckling.

Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta antingen Lotta eller Markus.
Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB, 060-180 125, lotta.bjornberg@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 060-180 181, markus.sundstrom@sundfrakt.se

Ekonom till Sundfrakt AB / Tjänsten tillsatt

By | Nyheter

I tjänsten som ekonom hos Sundfrakt kommer du att erbjudas meriterande arbetslivserfarenhet där du samtidigt kommer att tillhöra ett nära team i ett företag som står för professionalism, affärsmässighet och glädje. Urval sker löpande och vi hoppas göra klart med en anställning så snart som möjligt, skicka därför in din ansökan redan idag!


Information om tjänsten

Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Sundfrakt. Vikariatet är planerat att löpa fram till 31 maj 2020 när personen som är på föräldraledighet är tillbaka på plats. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sundfrakts önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se

I rollen som ekonom kommer du bland annat att arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Avstämning av huvudböcker
• Krav och inkasso
• Avräkning av delägare samt övriga delägarfrågor
• Vidarefakturering av interna kostnader
• Allmän ekonomiadministration
I rollen ingår att ha kontakt med medarbetare samt anslutna åkare, som är delägare av Sundfrakt, via både telefon och mail.
Inledningsvis kommer du att få en övergripande introduktion av Sundfraktskoncernen samt en introduktion av arbetsuppgifter tillsammans med ditt team. Du kommer att ha ett nära samarbete och erbjudas stöttning i ditt arbete av två andra kollegor som ingår i teamet.

Läs mer om tjänsten

Besök annons och sök tjänsten hos Proffessional Nord

Sundfrakt vill visa vägen

By | Nyheter

Publicerat 23 SEP 2019 på fairtransport.se

”Vår vision är att visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Fair Transport visar att vårt hållbarhetsarbete inte bara är tomma ord. Sedan har vi valt att plussa på fler åtaganden”, säger Markus Sundström, VD på Sundfrakt.

Sundfrakt är ett av landets största maskin- och logistikföretag. Det innebär ansvar, vilket genomsyrar verksamheten. På det sättet adderar Fair Transport värde till varumärket.

”Utan transporter kan inte andra branscher och företag fungera. Att arbeta medvetet i alla led gör stor skillnad för samhället. Därför inkluderar vi alla aspekter av hållbarhet. Det är bra att Fair Transport synliggör branschens minimikrav.”

På Sundfrakt kan transportköparna till exempel välja hur klimatsmart transporten ska vara. Guld, silver och brons indikerar val av fordon och drivmedel. Guld garanterar 85 procent CO-reduktion. Klassificeringen gör det enklare att diskutera kostnader och hållbarhet med kunderna.

”Fler och fler blir medvetna om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och miljögifter. Kravbilden från transportköpare kommer att vara lika basalt som smör och bröd. Inom några år är det även självklart för slutkonsumenter att välja sunda transporter.”

Branschen bubblar av lösningar för klimat och miljö. Förarlösa fordon testas förnyelsebara drivmedelsvarianter tas fram. Samtidigt förfinas tekniken för att ge smartare maskin- och logistiklösningar.

”Att erbjuda expertis i dessa ofta komplexa frågor är en uppskattad service. Vi underlättar för köparna att följa hållbarhetspolicys. De har ofta sina visioner. Med vår service når de sina mål och visioner. Vi ställer om mot miljö- och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Vi månar om miljön och möter branschens krav genom att utveckla förnyelsebara drivmedel och uppdaterar fordonsflottan mot bättre miljöprestanda”

Sundfrakt arbetar förebyggande när det handlar om socialt ansvarstagande.

”Ofta landar vi i problematiken med brist på lastbilsförare. Hur ska vi öka branschens attraktionskraft? Vår ingång är socialt ansvarstagande, så vi fokuserar på utbildningar och visar vad som krävs och vad man får om man väljer yrket.”

Se hur du sätter ditt företaget på kartan över seriösa åkeriföretag. Fair Transport

Projektansvarig till Härnösandskontoret / Tjänsten tillsatt

By | Nyheter

Sundfrakt växer, kom och väx med oss!

Sundfrakt söker nu en Projektansvarig till vårt lokalkontor i Härnösand. Tjänsten fokuserar på de längre kontrakt vi har som underentreprenör på gatuentreprenaden åt Härnösands kommun och på driftsområde Kramfors åt Trafikverket. Svevia är huvudentreprenör i båda de nämnda projekten och därmed vår beställare. Båda de projekten består huvudsakligen av vinterväghållningsuppdrag och tillhandahållande av anläggningsmaskiner och lastbilar för väg-och gatuarbeten. Erfarenhet från det området är ett stort plus, då du kommer att jobba mycket med våra beställare i de uppdragen. Vi ser gärna en bakgrund som t.ex. arbetsledare inom anläggningsbranschen. Men även en liknande bakgrund kan fungera. Du behöver för övrigt vara lyhörd, flexibel och redo att jobba hårt för våra anslutna lastbils- och maskinägares bästa.

Om du vill vara med på vår resa så skickar du din ansökan innehållande personligt brev och cv till christian.wasell@sundfrakt.se

Läs mer om tjänsten

Sundfrakt – Er Fair Transport transportör

By | Nyheter

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag.

Sundfrakt är en stolt transportör via Fair Transport som syftar till att verka för hållbara transporter både gällande ansvar för företag och medarbetare, miljö och klimat samt för trafiksäkerhet.

Fair Transport utger grunden för en hållbar affär genom att ersätta priskonkurrensen med kvalitetskonkurrens. Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart och Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Våra Fair Transporter tål att granskas vilket skapar en trygghet för dig som transportköpare.

Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om Fair Transport

IT-tekniker till Sundfrakt? Tjänsten tillsatt

By | Nyheter

Professionals Nord söker för Sundfrakts räkning en junior IT-tekniker på 50 %.

Här är chansen för dig som har ett tekniskt intresse och önskar praktisk arbetslivserfarenhet inom området. I denna roll kommer du att få möjlighet att växa både karriärmässigt och som person.

Arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker kommer du att hjälpa Sundfrakts medarbetare med diverse praktiska IT-uppgifter samt administration. Du kommer att avlasta Sundfrakts IT-ansvarig som också kommer att finnas som stöd för dig.

Det är ett varierande arbete där du kommer ha eget ansvar att själv driva ditt arbete framåt samt mycket kontakt med Sundfrakts medarbetare inom koncernen.

Resor över dagen inom regionen kan förekomma då du kommer att hjälpa Sundfrakts samtliga kontor inom koncernen.

Vi söker dig som
Har ett stort tekniskt intresse och gymnasiekompetens inom området. Det är positivt om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från exempelvis praktik eller extrajobb.

Det är önskvärt om du har B-körkort samt egen bil då det kan förekomma resor, men det är inget krav för tjänsten.

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Sundfrakt. Vi ser att du är självgående och kan driva ditt eget arbete framåt. Vidare är du serviceinriktad då du kommer att hjälpa Sundfrakts interna medarbetare.

Frågor besvaras av: Viktoria Engsoo, info@professionalsnord.se

Läs mer om tjänsten

Nya affärer

By | Nyheter

Affärsområde Anläggning har i samarbete med några av våra delägare räknat hem fyra fiberentreprenader åt beställaren Servanet. Värdet blir totalt ca 20 miljoner. Vi räknar även med att den summan kommer att stiga en del under året genom tilläggsarbeten i de arbeten vi fått. Av den anledningen har Affärsområde Anläggning skrivit kontrakt med en konsult, Clemens Johansson på CJCON, som kommer att sköta de entreprenadtekniska bitarna och kontakterna mellan våra delägare och Servanet. CJCONs kostnader finns inbakade i anbudssummorna. I två av entreprenaderna har Anläggning inte varit billigast, utan vi har kunnat visa upp en bättre utförandeplan, organisation och erfarenhet än konkurrenterna och tagit jobben på det. Det känns som ett bra kvitto på att kvalité går före priset.

Det här är naturligtvis mycket glädjande, och vi kommer att fortsätta att titta efter lämpliga fiberobjekt till rätt pris.

Har du frågor om projekten är du välkommen att kontakta oss.

Christian Wasell
Affärsområdeschef Anläggning