All Posts By

Sundfrakt AB

Besök på solcellsdriven vätgastanksstation

By Nyheter

Igår var Sundfrakt på studiebesök via TRB på världens första solcellsdrivna vätgastanksstation i Mariestad.


Mariestad är först ut i världen med att öppna en sådan station som själv producerar sin vätgas genom solceller.

Solcellen driver en apparat som spjälkar vatten till vätgas och syrgas som sedan lagrar vätgasen i tankar intill macken, det gör det möjligt att tanka vätgas även om solen inte skiner och under vinterhalvåret. Stationen har även en vätgasdriven bränslecell som ger både el och värme. Idag klarar stationen upp till 20 tankningar per dygn då den är byggd för test och demonstration.

Mariestad satsar även på att bygga en förskola som ska få sin energi med hjälp av samma teknik.

Tack för ett inspirerande studiebesök!

Vår arbetsmiljövecka – Gåva till Vi-skogen

By Nyheter

Vår arbetsmiljövecka resulterade i, förutom att vi hade trevligt tillsammans, en förbättrad motionsnivå för gruppen som helhet och en gåva till Vi-skogen


Innan jul körde vi i Sundfraktgruppen arbetsmiljövecka. Via We+ fick alla en utmaning att komma igång med motionen och tillsammans peppa lagkamrater till en förbättrad hälsa.

Hela Sundfraktgruppen bidrog till en förbättrad motionsnivå med hela 52% från utgångsläget. Det vinnande laget valde att skänka sin vinst till Vi-skogen.

Läs mer om hur du kan klimatkompensera via Vi-skogen:
https://viskogen.se/klimatkompensation

Projektledare Anläggning

By Nyheter

Sundfrakts affärsområde Anläggning växer!

Vi söker nu en projektledare.

Sundfrakt söker nu att utvidga sin kompetens inom mark- och anläggning med en projektledare i syfte att på ett ännu bättre sätt intensifiera kontakten med våra kunder. Stationeringen för tjänsten blir Sundfrakts huvudkontor i Sundsvall och/eller lokalkontoret i Härnösand. Tjänsten är underställd affärsområdeschef Anläggning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att stödja våra beställare, kunder och delägare i deras entreprenadverksamhet. Du kommer driva Sundfrakts entreprenader och underentreprenader samt i samråd med affärsområdeschef lämna anbud och offerter.

Som projektledare arbetar du aktivt för att skapa kontakter och nätverk kring projekten.
Du ansvarar för planeringen av produktionen samt uppsättning av mål som gör att projekten nås i tid och med kvalitet. Här ingår bland annat ansvar för ekonomi, inköp, logistik, tidsplanering och ett nära samarbete med våra beställare. Vid uthyrning av våra maskin- och transporttjänster på t.ex. timtid skall du kunna följa upp och vara behjälplig beställaren under dennes projekt.

Du bör ha god erfarenhet och bra lokal- och personkännedom från mark- och vägbyggnadsbranschen i Västernorrlands län. Tjänsten kräver att du har en stor social förmåga och en hög arbetskapacitet och flexibilitet, detta då det är en bransch där projektens storlek, geografiska placeringar och dess olika beställare varierar mycket. Vi ser gärna att du har en utbildningsinriktning mot Väg- och Vattenbyggnadsteknik eller motsvarande kunskap vunnen av erfarenhet i branschen.

För mer information om tjänsten

Säljare/Transportledare

By Nyheter

Sundfrakts affärsområde Anläggning växer!

Vi söker transportledare/säljare.

Sundfrakt, en del av Sundfraktgruppen, är ett av Sveriges största maskin-och logistikföretag. Vi erbjuder transport- och maskintjänster till såväl privata som offentliga sektorn. Vi är lokaliserade i Norrland men med hela Sverige som vår marknad. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter och tjänster för alla behov. Sundfraktgruppen arbetar målmedvetet med hållbarhet. Vår ambition är att göra verkstad dvs. visa på konkreta handlingar som gynnar vår miljö och omgivning.

Då affärsområde Anläggning ökat omsättningen med 40–45 % på bara några få år, så har vi fått växtvärk. Vi behöver därför utöka vår anläggningsorganisation med sälj- och transportledarkompetens genom två till tre erfarna medarbetare.

Tjänsten/tjänsterna i fråga har ett fokus på att förmedla och sälja anläggningstransport- och maskintjänster. Du behöver vara lyhörd, flexibel och redo att jobba hårt för våra anslutna lastbils- och maskinägares bästa. Då Sundfrakt har många uppdrag som kräver aktiva transportledare, som även ska ha en stark vilja att sälja in våra enheter hos våra kunder så behöver du vara stresstålig och lyhörd.

Läs mer om tjänsten

Julhälsning från Sundfraktgruppen

By Nyheter

Julen börjar närma sig och verksamhetsåret 2019 är snart slut.


Året som gått har bjudit på en hel del. Framförallt har året bjudit på mycket arbete vilket också syns på den goda omsättning som moderbolaget uppvisar. Vi verkar i en region med många både stora och små infrastrukturprojekt som har ett direkt behov av Sundfraktgruppens tjänster och produkter. Under året har vi också tagit viktiga steg för att säkra framtiden genom bl.a. uppstart av byte av vårt affärssystem samt förvärv av industrispåret i Söråker. Vi står väl rustade inför 2020 som förväntas bli ett år med fortsatt god efterfrågan av våra tjänster och produkter inom anläggning och material. Men vi kan också med tillförsikt se fram emot att kunna lansera fler sammansatta lösningar inom Sundfraktgruppen samt att vi har tydliga expansionsmål.

Vi i Sundfraktgruppen vill nu önska Er en fin jul med förhoppningsvis lite vila och tid för nära och kära. Vi vill även passa på att tacka alla för ett fantastiskt 2019, nu ser vi fram emot 2020 och de utmaningar som väntar tillsammans med Er.

Sundfraktgruppen organiserar för förbättrad kommunikation

By Nyheter

Det blir allt viktigare med en tydlig och bra kommunikation samt att företag och organisationer lägger fokus på frågorna.


Sundfraktgruppen tillsätter fr.o.m. 1 januari 2020 en kommunikationschef som skall ansvara för Sundfraktkoncernens kommunikation.

Funktionen kommer vara direkt underställd vd för moderbolaget Sundfrakt AB och vara koncernövergripande. God kommunikation, såväl externt som internt, är en av grundstenarna för att möjliggöra för Sundfraktgruppen och dess delägare att växa och utvecklas. Genom kommunikation skapas förutsättningar för att attrahera fler affärer delägare samt medarbetare.

Therese Jansson kommer tillträda tjänsten som kommunikationschef. Therese har internrekryterats och är ett gott exempel på hur man kan utvecklas inom en organisation genom hårt och idogt arbete. Stort fokus i rollen kommer ligga på ett strategiskt kommunikationsarbete där de digitala kanalerna är det självklara valet.

– Det är av yttersta vikt för oss att följa med i utvecklingen kring viktiga frågor som kommunikation, hållbarhet och digitalisering. Detta är därför ett steg i att möjliggöra såväl en effektivare kommunikation som en mer samlad bild över det vi kommunicerar i såväl stort som smått, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

Sundsvall 2019-11-15 Sundfrakt AB
Markus Sundström VD
Kontaktuppgifter:
Markus Sundström
Tfn: 060–180181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Sundfraktgruppen, en koncern med starkt samarbete!

By Nyheter


Sundfraktgruppen levererar komplexa sammansatta lösningar med ett stort fokus på en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Sundfraktgruppen har nu tagit ytterligare ett steg för att utveckla sådana lösningar genom Fredrik Berggren som tillträder 1 mars 2020 som fastighetsutvecklare både för Sundfrakt och Delta Terminal.


Sundfraktgruppen består bland annat av Sundfrakt AB samt Delta Terminal AB. Tillsammans erbjuder bolagen stora möjligheter för bland annat maskin- och logistiktjänster kopplat till Sundfraktgruppens fastigheter och infrastruktur. Allt sker med fokus på en hållbar framtid.
I och med Fredriks anställning skapas en koncernövergripande roll för ett närmare och därmed starkare samarbete vilket gör att bolagen kommer kunna vara mer proaktiv och presentera smarta sammansatta lösningar till koncernens kunder samt skapa nytta för Sundfraktgruppen som helhet. Fredrik kommer arbeta med att förädla Sundfraktgruppens fastigheter i syfte att skapa bättre och mer hållbara affärer med fastigheterna som viktigt verktyg för främst Sundfrakt och Delta Terminal.

”Sundfraktgruppen är en logistikkoncern med stort fokus på hållbarhet och smarta logistiklösningar. För att vi skall ha möjlighet att utveckla vårt erbjudande mot marknaden och nyttja de fastigheter vi äger på ett smart sätt så kommer Fredrik fungera i en koncernövergripande roll med stort fokus på affärsutveckling. Vi ser med spänning fram emot att ta nästa steg i våra affärer och önskar Fredrik varmt välkommen till Sundfraktsfamiljen, säger Markus Sundström VD Sundfrakt AB”

”Vi har succesivt ökat vårt fastighetsbestånd i Söråker och äger idag större delen av industriområdet med tillhörande hamn och järnvägsspår, som ansluter till Ådalsbanan. Marknaden är i ständig förändring och vi ser både mer sammansatta och mer intermodala transportlösningar framför oss. Fredriks roll som fastighetsutvecklare och erfarenhet av smart logistik kan hjälpa Sundfraktgruppen att erbjuda fler attraktiva logistiklösningar för regionens näringsliv, säger Johan Stén VD Delta Terminal AB”

För ytterligare information, kontakta:
Markus Sundström, vd Sundfrakt, 070-2595181/ markus.sundstrom@sundfrakt.se
Johan Stén, vd Delta Terminal AB, 070-5553259/ johan.sten@deltaterminal.se

Sundfrakt kan vinna årets Miljöstrategipris 2019!

By Nyheter

Sundfrakt är en av finalisterna och kan vinna årets Miljöstrategipris som kommer delas ut på Miljöstrategidagarna 6 november på Quality Hotel Globe, Stockholm.


I år har det varit rekordmånga nominerade till Miljöstrategipriset som premierar en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats väl i verksamheten.

Miljöstrategidagarna är en konferens som hålls 6-7 november på Quality Hotel Globe i Stockholm och har fokus på hållbarhet med sikte på framtiden. Under dessa dagar ges tillfälle att träffa experter, nätverka och dela erfarenhet mellan kollegor för dem som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Första Miljöstrategipriset delades ut 2015 och i år får vinnaren, förutom äran att vinna, en statyett skapad av konstnären Helena Byström.
Vinnaren tilldelas även ett diplom och en vinstsumma på 10 000 kr.

För att vinna priset krävs att följande kriterier är uppfyllda:

”Det vinnande bidraget har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagaren kan vara en verksamhet, grupp eller förening.”

”Vi lever i en tid där transporterna är samhällets blodomlopp och eftersom transportbranschen har en sådan central roll i samhället gäller det att vi tar en av världens stora utmaningar, klimatet, på allvar och jobbar för en bättre framtid.
Nomineringen av Miljöstrategipriset är för Sundfraktgruppen ett kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete gör skillnad där det behövs. För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder göra verkstad av hållbarhetsarbetet idag samtidigt som vi har en tydlig strategi för hur vi skall vara fortsatt hållbara i framtiden.”
-Markus Sundström VD Sundfrakt AB.

Sundfrakts hållbarhetsarbete är ständigt i fokus, för att ett hållbart företagande är viktigt och det är även viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen.
Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därför aktivt med att förminska utsläppet av växthusgaser orsakade av vår fordonsflotta.

Vi i Sundfraktgruppen har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till våra kunder. Där kunden själv kan välja hur klimatsmart transporten ska vara genom tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Genom att välja ett av dessa alternativ kan vi garantera en klimatsmart transport. Därefter kan vi genom våra uppföljningssystem snabbt och enkelt ge återkoppling på utförd transport.

”Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår vision samt våra åtaganden inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
En tydlig riktning i vår strategi är att det vi gör ska bidra med ett värdeskapande, även värden som ligger utanför de finansiella ramarna. Ett långsiktigt värdeskapande för vår verksamhet handlar naturligtvis om att ständigt försöka hitta bättre lösningar som minskar på utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen men också att vi är med och utvecklar ett samhälle där människors värde och behov är i centrum.”
-Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB.

Bland de övriga nominerade finns bland annat Returpack, ICA Gruppen och JM AB. Läs mer om Miljöstrategidagarna samt Miljöstrategipriset på Miljö & Utvecklings hemsida Miljö & Utveckling.

Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta antingen Lotta eller Markus.
Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB, 060-180 125, lotta.bjornberg@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 060-180 181, markus.sundstrom@sundfrakt.se

Ekonom till Sundfrakt AB / Tjänsten tillsatt

By Nyheter

I tjänsten som ekonom hos Sundfrakt kommer du att erbjudas meriterande arbetslivserfarenhet där du samtidigt kommer att tillhöra ett nära team i ett företag som står för professionalism, affärsmässighet och glädje. Urval sker löpande och vi hoppas göra klart med en anställning så snart som möjligt, skicka därför in din ansökan redan idag!


Information om tjänsten

Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Sundfrakt. Vikariatet är planerat att löpa fram till 31 maj 2020 när personen som är på föräldraledighet är tillbaka på plats. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sundfrakts önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se

I rollen som ekonom kommer du bland annat att arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Avstämning av huvudböcker
• Krav och inkasso
• Avräkning av delägare samt övriga delägarfrågor
• Vidarefakturering av interna kostnader
• Allmän ekonomiadministration
I rollen ingår att ha kontakt med medarbetare samt anslutna åkare, som är delägare av Sundfrakt, via både telefon och mail.
Inledningsvis kommer du att få en övergripande introduktion av Sundfraktskoncernen samt en introduktion av arbetsuppgifter tillsammans med ditt team. Du kommer att ha ett nära samarbete och erbjudas stöttning i ditt arbete av två andra kollegor som ingår i teamet.

Läs mer om tjänsten

Besök annons och sök tjänsten hos Proffessional Nord