All Posts By

Sundfrakt AB

Projektansvarig till Härnösandskontoret.

By | Nyheter

Sundfrakt växer, kom och väx med oss!

Sundfrakt söker nu en Projektansvarig till vårt lokalkontor i Härnösand. Tjänsten fokuserar på de längre kontrakt vi har som underentreprenör på gatuentreprenaden åt Härnösands kommun och på driftsområde Kramfors åt Trafikverket. Svevia är huvudentreprenör i båda de nämnda projekten och därmed vår beställare. Båda de projekten består huvudsakligen av vinterväghållningsuppdrag och tillhandahållande av anläggningsmaskiner och lastbilar för väg-och gatuarbeten. Erfarenhet från det området är ett stort plus, då du kommer att jobba mycket med våra beställare i de uppdragen. Vi ser gärna en bakgrund som t.ex. arbetsledare inom anläggningsbranschen. Men även en liknande bakgrund kan fungera. Du behöver för övrigt vara lyhörd, flexibel och redo att jobba hårt för våra anslutna lastbils- och maskinägares bästa.

Om du vill vara med på vår resa så skickar du din ansökan innehållande personligt brev och cv till christian.wasell@sundfrakt.se

Läs mer om tjänsten

Sundfrakt – Er Fair Transport transportör

By | Nyheter

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag.

Sundfrakt är en stolt transportör via Fair Transport som syftar till att verka för hållbara transporter både gällande ansvar för företag och medarbetare, miljö och klimat samt för trafiksäkerhet.

Fair Transport utger grunden för en hållbar affär genom att ersätta priskonkurrensen med kvalitetskonkurrens. Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart och Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Våra Fair Transporter tål att granskas vilket skapar en trygghet för dig som transportköpare.

Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om Fair Transport

IT-tekniker till Sundfrakt? Tjänsten tillsatt

By | Nyheter

Professionals Nord söker för Sundfrakts räkning en junior IT-tekniker på 50 %.

Här är chansen för dig som har ett tekniskt intresse och önskar praktisk arbetslivserfarenhet inom området. I denna roll kommer du att få möjlighet att växa både karriärmässigt och som person.

Arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker kommer du att hjälpa Sundfrakts medarbetare med diverse praktiska IT-uppgifter samt administration. Du kommer att avlasta Sundfrakts IT-ansvarig som också kommer att finnas som stöd för dig.

Det är ett varierande arbete där du kommer ha eget ansvar att själv driva ditt arbete framåt samt mycket kontakt med Sundfrakts medarbetare inom koncernen.

Resor över dagen inom regionen kan förekomma då du kommer att hjälpa Sundfrakts samtliga kontor inom koncernen.

Vi söker dig som
Har ett stort tekniskt intresse och gymnasiekompetens inom området. Det är positivt om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från exempelvis praktik eller extrajobb.

Det är önskvärt om du har B-körkort samt egen bil då det kan förekomma resor, men det är inget krav för tjänsten.

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Sundfrakt. Vi ser att du är självgående och kan driva ditt eget arbete framåt. Vidare är du serviceinriktad då du kommer att hjälpa Sundfrakts interna medarbetare.

Frågor besvaras av: Viktoria Engsoo, info@professionalsnord.se

Läs mer om tjänsten

Nya affärer

By | Nyheter

Affärsområde Anläggning har i samarbete med några av våra delägare räknat hem fyra fiberentreprenader åt beställaren Servanet. Värdet blir totalt ca 20 miljoner. Vi räknar även med att den summan kommer att stiga en del under året genom tilläggsarbeten i de arbeten vi fått. Av den anledningen har Affärsområde Anläggning skrivit kontrakt med en konsult, Clemens Johansson på CJCON, som kommer att sköta de entreprenadtekniska bitarna och kontakterna mellan våra delägare och Servanet. CJCONs kostnader finns inbakade i anbudssummorna. I två av entreprenaderna har Anläggning inte varit billigast, utan vi har kunnat visa upp en bättre utförandeplan, organisation och erfarenhet än konkurrenterna och tagit jobben på det. Det känns som ett bra kvitto på att kvalité går före priset.

Det här är naturligtvis mycket glädjande, och vi kommer att fortsätta att titta efter lämpliga fiberobjekt till rätt pris.

Har du frågor om projekten är du välkommen att kontakta oss.

Christian Wasell
Affärsområdeschef Anläggning

Konsult – Administratör / Tjänsten är tillsatt

By | Nyheter

Professionals Nord söker för Sundfrakts räkning en administratör.

Team prissättning ingår i avdelningen Ekonomi & Administration. Inom avdelningen har de även ansvar för ekonomi, IT, kommunikation, HR samt reception och växel. Då de är en liten enhet kommer du i mindre omfattning även att delta inom de andra områdena.

Arbetsuppgifter
Sundfrakts administratörer är en del av deras affärskedja, som utifrån åkarens, kundens och Sundfrakts behov producerar information till kundfakturering och deras affärsuppföljning. Du hanterar även inkommande fakturor och inkommande avstämningar av utförda entreprenader. Som administratör arbetar du i affärssystemet TDX med att underhålla register för att möjliggöra en effektiv administration.

Vem är du
Har grundläggande kunskaper inom administration och ekonomi, antingen från en utbildning eller arbetslivserfarenhet. Vidare har du goda kunskaper i Office-paket, framförallt Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystem, exempelvis TDX, men det är inget krav för tjänsten.

Frågor besvaras av Ida Strömgren, info@professionalsnord.se

Läs mer om tjänsten

Samrådsremiss för E14 framtid

By | Nyheter

Ärendenummer: TRV2016/107713
Trafikverket har önskat synpunkter på samrådsremiss för E14 framtida läge, Sundsvall, Sundsvall kommun, Västernorrlands län. Sveriges Åkeriföretag Norr och Sundfrakt AB har samrått i frågan i egenskap av branschorganisation och transportföretag.


I inledningen skriver utredarna att syftet är att skapa en hållbar anläggning för E14 kring Sundsvall. ”Syftet är att jämföra olika lokaliseringar och hitta en framtida sträckning av E14, som bäst uppfyller ändamålet och projektmålet”. ”Målet med projektet är att göra E14 trafiksäker, tillgänglig och attraktiv för tung trafik samt genomfartstrafik”.

Vi ser positivt till att Trafikverket arbetar vidare med frågan. Där man tar alla framlagda utredningsalternativ i beaktande, utifrån huvudsyftet med utredningen, så vi får ett välbetänkt beslutsunderlag som bistår till positiv och hållbar trafikutveckling för samtliga transportslag i Sundsvallsområdet i framtiden. Vi tycker det är särskilt positivt att utredarna tittar på alternativ som går söder om stan. Vi har följande synpunkter att framföra.

Vi vill lyfta fram att för den tunga trafiken handlar goda trafikförhållande även om god arbetsmiljö för en stor yrkesgrupp i Sverige. Enligt prognos kommer trafikarbetet öka med närmre 40 procent fram till 2045. 85% av allt gods som transporteras på väg inom EU sker på sträckor under 15 mil och har därför inget alternativt transportsätt. Därför är det viktigt att vägarna utformas så det finns utrymme för tung trafik att färdas på ett smidigt och trafiksäkert sätt utan onödiga stopp som ökar riskerna för olyckor samt ökar miljöbelastningen och skapar ett onödigt slitage på fordonen och infrastrukturen.

Vi saknar en samlad konsekvensanalys i samrådet om vad effekterna blir kring industrins- och näringslivets viktiga transporter i framtiden, utifrån var projektmålet säger.

Timmervägen är redan hårt belastad av tung trafik i dag, med framkomlighetsutmaningar vid Birsta handelsområde, beroende på stort trafiktryck med trafikstockningar, trånga cirkulationsplatser och passager där förarna upplever begränsade sidoområden efter vägen. Om all tung trafik i framtiden ska gå över Birsta, även den som ska färdas söder ut från Sundsvall, kommer detta innebära ca 2 mil längre produktion per transport i syd-västlig riktning, vilket skulle få stora ekonomiska- och miljömässiga konsekvenser. De skulle också få onödiga konsekvenser för arbetstidsplanering i näringen. Om man inte beaktar att hitta en bra lösning enligt föreslagna alternativ S + S1-3, kommer förarna med all sannolikhet hitta sk ”smitvägar” för att komma undan att köra via N-alternativen. Det innebär i förlängningen att man bygger in en osäker trafikmiljö och vistelsemiljö för boende i närområdet samt en försämrad arbetsmiljö för förarna.

Genom den ombyggnad som sker av väg 562 genom centrala Sundsvall kommer det saknas miljömässiga och trafikmässiga tjänliga alternativ till redundansmöjligheter för yrkestrafiken förbi Sundsvall i fall Sundsvallsbron måste stängas av. Där skulle alternativ S tillsammans med S1 och även till viss mån alternativ S2 kunna lösa frågan.

För den tunga yrkestrafiken har vi svårt att se alternativ N1 som ett funktionellt långsiktigt alternativ i nuläget. Dels pga att vägen ligger nära bostadsområden samt att den topografi som råder i området försvårar framkomligheten. Bränslemätningar som är gjorda av enskilda åkerier visar att det går lika mycket bränsle om man kör från Töva till Ortviken via Timmervägen och förbi Birsta som om man väljer köra Hulivägen. Detta innebär att det inte är någon större miljövinst att köra Hulivägen. Därtill ska vi tillägga den bullermiljö som uppstår för närboende, när trafiken ska passera den tuffa terrängen.

Vi bistår gärna med kunskap kring yrkestrafik och dess förutsättningar och vi kan även vara behjälplig i praktiska frågor och undersökningar.

 

Umeå och Sundsvall den 4 mars 2019


Carina Ahlfeldt
Regionchef
Sveriges Åkeriföretag Norr
010-510 54 06
Carina.ahlfelt@akeri.se


Markus Sundström
VD
Sundfrakt AB
060-18 01 81
markus.sundstrom@sundfrakt.se

Sveriges Åkeriföretag är svenska åkerinäringens branschorganisation. Sveriges Åkeriföretag Norr utgör de 4 nordligaste länen i Sverige och har totalt ca 900 medlemsföretag som disponerar ca 3 600 tunga lastbilar. Detta motsvarar ca 80 % av åkerierna i regionen.

Sundfrakt är ett av landets största maskin- och logistikföretag lokaliserade i Västernorrland. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna företag. Totalt består gruppen av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer.

Nackstafjället – nyare och bättre

By | Nyheter

Förra vintern var något extrem och vi alla kämpade med de stora snömängderna som kom, privat som företag. Det fina i kråksången var att alla hjälptes och visade hänsyn till de extraordinära omständigheterna. Tillskottet i kassan resulterade i att Nackstafjället nu har uppgraderats – lite större och lite bättre.


 

Åren går snabbt och det är svårt att dra sig till minnes riktigt när Sundfrakt investerade och köpte sin snötipp. Men vi kan räkna med att affären ägde rum på det glade 80-talet. Snötippen betjänade oss under många och sysselsatte en hel del delägare både under och efter vintersäsongen.

Även om nederbörden snö består år efter år, om en med någon variation, utvecklas samhället och miljökraven med dem. I och med åtstramade krav och striktare direktiv skulle kostnaderna snabbt skjuta i höjden för de investeringar som behövde göras för att fortsätta hålla snötippen öppen. Affärsområdeschefen Christian Wasell gjorde tillsammans med ledningen bedömningen om att man skulle lägga verksamheten vilande. Sagt och gjort, från säsongen 2015/2016 hänvisades samtligt snölass till kommunens- alternativt en konkurrenternas snötipp.

Åren blev inte många men saknaden och behovet att Sundfrakts egen snötipp fanns kvar, och snart kom vintern 2017. En vinter med så stora mängder snö som skulle göra att hela samhällen stannade upp och alla fick röja snö till man gick på knäna. Först röjde man snö på jobbet, sedan när man kom hem och så började det om, för det slutade aldrig att snöa. Ett evighetsjobb utan något slut, så kände många. Men alla kämpade och hjälptes åt. Ett annat problem blev sedan bortforslingen av snön då befintliga snötippar fylldes i rekordfart och det tog stopp. Sundfrakt agerade snabbt och fick tillstånd av kommunen att öppna sin vilande snötipp tillfälligt under vintern. Detta blev ett halleluja-moment och transporterna kunde börja rulla igen och framkomligheten ökan successivt.

Tack vare denna fantastiska vinter fick Sundfrakt sig en spark i baken och insåg att en egen snötipp, det ska vi visst ha! Därmed började man projektera och ta in konstandsberäkningar på hur den ny-gamla snötippen skulle se ut och vilken nivå man skulle lägga miljöfrågan på – en viktig huvudfråga för Sundfrakt. Det har avverkats nästa en hektar skog av Björklunds Skog och markberedningen har Hallma AB kämpat på med.

Inför vintern 2018 stod den nya snötippen klar och resultatet blev;
• Godkänd tillståndspliktig verksamhet
• Ny och förbättrad infiltrationsanläggning
• Utökad yta
• Kapacitet om 200 000m3

Är du i behov av att tippa din snö? Då kan du göra det hos oss till en förmånlig kostnad! Det ända du behöver göra är att kontakta Carita eller Michel på affärsområde anläggning så hjälper dem dig.

 

Samarbete med Yrkeshögskolan Mitt

By | Nyheter


Marknadens stora behov gällande hjälp med redovisning bidrar till att redovisningsekonomens framtid ser mycket ljus ut i Sverige idag. Redovisningsbranschen skriker efter fler utövare inom yrket och Sundfrakgruppen är ett steg på vägen.

___________________________________________________________________________

Idag saknas det många redovisningsekonomer i regionen, något som Sundfraktgruppen vill vara med och påverka och ändra på. Yrkeshögskolan Mitt är en del av Sundsvalls kommuns vuxenutbildning och driver idag yrkesutbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens. Under utbildningen får eleverna lära sig allt från att möta kunder på ett affärsmässigt sätt till att arbeta med löpnade redovisning och ekonomisk planering.

Det är en tvåårig utbildning med hela 20 veckors praktik som standard. Genom praktiken får eleverna komma i kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. Nytt för i år är utökningen av lönekompetens med fem veckor.

Sundfraktsgruppen bidrar till att utbilda fler redovisningskonsulter till arbetsmarknaden. I skrivande stund har vi i koncernen två praktikanter från utbildningen. Idag befinner sig en praktikant på Sundfrakts huvudkontor i Sundsvall, där hon får handledning av kompetent personal från avdelningen ekonomi och administration.
Ytterligare en praktikant befinner sig på Solventum Redovisningsbyrå i Sundsvall. Hos Solventum får praktikanten med hjälp av en handledare lära sig att jobba skarpt med löpande redovisning och under praktikens gång avancera och utöka arbetsuppgifterna. Sundfraktsgruppen ser det som en stor fördel att redan i ett tidigt skede av utbildningen få vägleda praktikanter ut i arbetslivet.

Åsa Richnau-Ersson, VD på Solventum Redovisningsbyrå AB, tillhör ledningsgruppen för utbildningen i Sundsvall. Ledningsgruppens uppgift är att anpassa och skräddarsy utbildningen utifrån redovisningsbranschen. Med samverkan av SRF konsulterna, som är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön, formar ledningsgruppen utbildningen så att eleverna lär sig det som krävs och behövs på arbetsmarknaden.

Kurser som ingår i utbildningen:
• Beskattning 50 poäng
• Ekonomistyrning 50 poäng
• Examensarbete 25 poäng
• Excel och IT-kunskap 10 poäng
• Handelsrätt 50 poäng
• Lia 1 50 poäng
• Lia 2 50 poäng
• Löneadministration 25 poäng
• Marknadsföring 30 poäng
• Projektarbete 25 poäng
• Redovisning 60 poäng

Digitaliseringsåret 2019

By | Nyheter

Nytt år – nya möjligheter som man brukar säga, och Sundfrakt är inget undantag för regeln. Styrelsen har satt en verksamhetsplan och budget för 2019 med stort fokus på verksamhetsutveckling och investeringar för framtiden. Vi kommer genomgå stora förändringar och utmana vårt sätt att arbeta och tänka.


I samband med årsskiftet togs affärsområde fastighet bort som eget affärsområde. Det betyder att vi kommer organisera förvaltning och utveckling av fastigheterna på ett annat sätt framgent. Vi kommer att lägga ett större fokus på att använda fastigheterna för att skapa mer affärer för kärnverksamheten och mervärden för våra delägare. Våra fastighetsskötare finns kvar på plats och hjälper er om behov uppstår.

På vardera affärsområdes uppdragsnivå sker inga större förändringar i dagsläget. Vi fortsätter att leverera nya hem, ger invånarna en trygg framkomlighet på vintriga vägar och ser till att matbutikerna får sina leveranser och du kan planera dina inköp.

Affärssystem
Vi kommer under året se över utvecklingen av vårt affärssystem i förhållande till nytillkomna krav från användarna. Ett affärssystem finns till för att underlätta arbetsdagen och säkre kvalitén. Det ligger stor vikt på ett anpassningsbart system som utvecklas i takt med Sundfraktgruppen likväl med näringslivsutvecklingen. Vi kommer därför att lägga ner ett gediget arbete på att analysera vad vi har i förhållande till vad vi behöver. Ett arbete som både tjänstemän, delägare, kunder och leverantörer kommer påverkas av och bli engagerade i.

Digitalisering
Att digitalisering och innovativa lösningar är ett hett ämne som alla står inför har nog inte undgått någon. Det har gått så långt att Tillväxtverket har gått ut med direktiv och finansiering för att öka medvetenheten inom industrin för just digitalisering. I vår region Västernorrland görs detta i samarbete med Bron som skapar naturliga mötesplatser för;
✔ Nätverk & Mötesplatser
✔ Kompetensförsörjning & Attraktivitet
✔ Innovation & Tillväxt

För oss på Sundfrakt handlar digitalisering om allt från effektivare sätt att organisera vår verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster. Därmed utmanar vi också etablerade affärsmodeller och strukturer och har insikten att om vi inte förnyar oss riskerar vi att slås ut.

För att kraftsamla och maximera vårt arbete kommer en utökad kommunikatörstjänst att tillsättas under året. Kommunikatören kommer tillsammans med samtliga inom sundfraktgruppen göra ett avstamp för att uppnå den målbild vi har inför 2030;

Helt digitaliserade
✔ Äga system/digitala lösningar i syfte att ha kontroll på flödena och kunna effektivisera transportutnyttjandet. Vidare skall det skapa mervärden för kund, skapa tilläggsleveranser och en ökad service.

Hållbar logistik
✔ Stor andel självkörande (autonoma) fordon i fordonsflottan
✔Fossiloberoende fordonsflotta på samtliga transporter.
✔ Rätt fordon utifrån bruttovikter och lastkapacitet.
✔ Optimalt resursutnyttjande

Verksamhet
✔ Kompletta logistiklösningar för kunden
✔ Ha special- och expertkompetens inom de segment man verkar.
✔ Anläggning & Logistik är fortsatt viktiga områden.

Varumärke & ekonomi
✔ Sundfrakt skall vara ett fortsatt starkt varumärke.
✔ Stabil koncern med en lönsamhet på minst 2%.
✔ Sundfrakt ska vara ledande på marknaden.

Robotmedarbetare
Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns även utmaningar.

Under hösten har affärsområde Ekonomi & Administration påbörjat tester av administrativa robotar. Allt som en människa gör standardiserat i olika IT-system för att utföra en arbetsuppgift kan ”spelas in” och utföras av en robot. Då en robot inte har behov av sömn, lunch eller annan återhämtning kan vi automatisera standardiserade, återkommande arbetsuppgifter så att de är färdiga tills vi kommer till jobbet på morgonen. Personalen kan sedan använda sin kompetens till analyser och på annat sätt vidareförädla informationen vilket ger våra kunder, Sundfrakt och våra delägare mervärden.

Det är en spännande resa vi har börjat och vi välkomnar 2019
Möjligheternas digitaliseringår.

Chaufförsbristen – att vara delägare

By | Nyheter

Att vara företagare är något alldeles extra. Tanken på att bestämma sina egna arbetsdagar, tid, klimat och nytta lockar många. Den stora ansvarskänslan och ovissheten är tyvärr en barriär som inte alla tar sig förbi. Men det finns mycket hjälp att få och även en del trygghet.Som företagare har du oftast ett väldigt stort driv, en passion som är värd att kämpa lite extra för. Passionen skulle vi säga är en av de viktigaste grundbultarna när du väl ska ta klivet in i det okända. Har du passionen har du oftast orken och tjurigheten att lyckas. Men kom ihåg, ensam är inte alltid stark. Det finns oändligt med hjälp att få, både ekonomiskt och rent praktiskt.

Hos oss på Sundfraktgruppen kan du få hjälp i stort sett hela vägen. Vi har inte all expertis under samma paraply men när vi saknar något har vi goda kontakter och kan vägleda dig. Vi kommer här nedan ge din en lite miniguide om hur du går tillväga för att starta upp ditt företag och vad vi kan erbjuda dig kommer under punkt 3-4.

1. Du har en vision om en affärsidé du vill förverkliga
Försök att skriva ned din vision på papper och hur du vill att just ditt företag ska se ut. Fyll på med eventuella delmål, generella tankar och funderingar och gör en enklare marknadsundersökning för att se konkurrensen. Sedan är det hög tid att boka tid hos en företagsrådgivare, förslagsvis via Nyföretagarcentrum.

2. Registrera ditt företag
När grundarbetet är satt och du börjar känna dig redo att kicka igång måste du registrera ditt företag för att kunna bedriva verksamhet. Det gör du via Bolagsverket.

3. Finansiering
Att driva ett eget företag är oftast förknippat med stora investeringen inledningsvis i form av fordon, aktieposter och diverse it-utrustning. Om du inte redan har gjort det är det här en god idé att starta en kontakt med Sundfrakt för att bolla idéer om vilka fordon det finns brist på, miljökrav osv. Sundfrakt har även ett gediget och brett nätverk och till viss del rabatter som du kan få ta del av alternativt bör ta hänsyn till.
Din bank alternativt Almi kan hjälpa dig med finansieringen.

4. Att driva företag
Här är Sundfrakt som starkas och kan hjälpa dig som bäst. Idag har vi ungefär 180 företag ansluta till oss och sysselsätter ca 500 medarbetare.
Vi har nätverken, vi har kunderna och vi har administrationen. Genom att vara ansluten till oss får du inte bara hjälp med att sysselsätta ditt företag med uppdrag, du får även hjälp med; rådgivning, utbildning, inköp, rabatter, försäkringsfrågor och så mycket mer. Det bästa du kan göra är att kontakta oss direkt så kommer vi att hjälpa dig in i vår familj på bästa tänkbara sätt.

Lycka till!